Activitats previstes

  • 17.10.2018 |
    Congrés: La península Ibèrica com a cruïlla musical a través dels temps: els intercanvis transculturals i la imatge de la música
    » Més informació «

Junta

President:

Jordi Ballester Gibert

Vicepresident: Emili Ros-Fàbregas

Secretari:

Josep Maria Almacellas i Díez

Tresorer:

Xavier Daufí Rodergas

Vocals:

Josep Dolcet Rodríguez

Imma Cuscó Pallarès

Josep Maria Gregori Cifré

Anna Costal i Fornells

Delegat de l’IEC: Romà Escalas Llimona