Activitats previstes

  • 23.11.2017 |
    JORNADA CLEMENTI. Presentació de l’Associació Muzio Clementi de Barcelona
    » Més informació «

Junta

President:

Jordi Ballester Gibert

Vicepresident: Emili Ros-Fàbregas

Secretari:

Josep Maria Almacellas i Díez

Tresorer:

Xavier Daufí Rodergas

Vocals:

Josep Dolcet Rodríguez

Imma Cuscó Pallarès

Josep Maria Gregori Cifré

Anna Costal i Fornells

Delegat de l’IEC: Romà Escalas Llimona