SCP: contribució al debat “Ara és demà”

 Ara és demà

Aportacions a la millora de l’educació a Catalunya 2016

La Societat Catalana de Pedagogia ens hi hem posat el dimecres 14 de desembre, a les 19 h a l’Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.

Acció                                      

Hem constituït la Comissió Galí-Homs: Martí Teixidó (president), Carme Amorós (coordinadora), Carles Cereceda (secretari-redactor) i els  vocals: Joan Rué, Ferran Ruiz-Tarragó, Marta Rebollar, Rosa-Maria de la Fuente, Josep Serentill, Núria Rajadell, Pere Lluís-Reverté.

Denominació Galí-Homs en reconeixement a Eladi Homs i a Alexandre Galí. Ells  foren els pensadors i impulsors del Consell d’Investigació Pedagògica o Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. (Vegeu Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939 de J. González-Agàpito, S. Marquès, A. Mayordomo, B. Sureda)

Volem contribuir al debat Ara és demà, (vegeu les cinc ponències) considerant les millores necessàries a l’educació actual de Catalunya, concretar propostes d’acció. D’acció pedagògica per als docents i les institucions escolars. D’acció política per als òrgans de l’Administració educativa, i els agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Podeu fer aportacions concretes ajustades al guió, fins el 15 de gener a les 15 hores al correu-e  crider@xtec.cat

Cada nucli ha de sistematitzar de manera breu (entre 1-2 pàgines màxim):

  1. Constatació de fet, problema o necessitat (base empírica)
  2. Breu anàlisi des de la perspectiva d’educació a la societat actual (contrastació entre realitats i finalitats de l’educació)
  3. Proposta d’acció: pedagògica si correspon als professionals docents i solament comporta un canvi de visió per conformar l’equip educador; o recomanació política si correspon a l’Administració educativa, i als agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Les propostes d’acció o recomanacions que pugui fer la SCP, una societat científica de l’Institut d’Estudis Catalans, han d’estar fonamentades en coneixement científic i experiencial evident i  han de correspondre a finalitats d’ampli consens.

La comissió G-H considerarà les propostes rebudes articulant així la  participació dels socis amb una elaboració en temps i forma. El 15 de març  de 2017 és el termini donat pel Consell Escolar de Catalunya.

Activitats programades

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Seminaris 30 anys

Les presentacions apareixen publicades a la RCP núm. 8.

Activitats

comptador

1