Assemblea General 2013 – Societat Catalana de Pedagogia

Accediu a la informació i documents

SCPmemoria

                                   (enllaços directes a documents i fotografies al final)

Dimecres, 19 de juny de 2013 a les 18:00 h

Sala Pere i Joan Coromines,  de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, de Barcelona)

 Activitat prèvia

 18:00 h  Presentació d‘una de les activitats en curs:

El Currículum bimodal. Desenvolupament de la capacitat d’aprenentatge i extensió de memòria amb elaboració pròpia d’apunts i  accés a informació digital.

Dr. Pere Marquès Graells, vicepresident. Director de la recerca en 16 centres pilotd’educació primària i secundària de Catalunya adreçada a comprovar les millores en els aprenentatges i els resultats acadèmics dels alumnes.

 19:10 h Pausa amb un tastet i refresc perquè així segueix la conversa i l’intercanvi.

 19:30 h La Junta ha acordat enguany fer un especial

Reconeixement a la Dra. Núria Borrell i Felip, sòcia, mestra i pedagoga, professora emèrita d’organització escolar de la Universitat de Barcelona durant més de 40 anys.

 20:00 h

 Sessió ordinària amb el següent ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, ordinària, de 20 de juny de  2012

2. Memòria d’activitats del curs 2012-2013

  3. Informe econòmic de Tresoreria. Gestió de despeses i pressupost econòmic. Modalitats  de quota i cost de les activitats.

  4. Proposta de socis emèrits.

   5. Incorporació de nous socis. + 5bis incorporació d’un nou vocal a la Junta

   6. Intervenció del president. Actualitat i perspectives.

   7. Preguntes i comentaris oberts.

    8. Cloenda

Martí Teixidó

President

 

Tarjainv NúriaB(1)

Presentació d´imatges de Núria Borrell

Document d´Assemblea de reconeixement a la trajectòria professional i personal de Núria Borrell

Memòria d´activitats 2012-2013

Intervenció final del president: “Actualitat i perspectives”

 

FOTOGRAFIES DE  L´ACTE

 

 

Martí Teixidó, president de la SCP i Pere Marquès, Vicepresident i director de la recerca del Currículum Bimodal, durant la presentació de la mateixa.

Martí Teixidó,  president de la SCP i Pere Marquès, Vicepresident i director de la recerca del Currículum Bimodal, durant la presentació de la mateixa.

 

Els assistents durant la pausa-tastet que va tenir lloc al claustre de l´Institut d´Estudis Catalans.

Els assistents durant la pausa-tastet que va tenir lloc al claustre de l´Institut d´Estudis Catalans.

 

Imma Bordas va conduir l´emotiu acte de reconeixement a la trajectòria professional de Núria Borrell

Imma Bordas va conduir l´emotiu acte de reconeixement a la trajectòria professional de Núria Borrell.

 

Elena Venini durant la lectura del document de reconeixement a Núria Borrell, que va ser aprovat per Assemblea.

Elena Venini durant la lectura del document de reconeixement a Núria Borrell, que va ser aprovat per Assemblea.

 

Maria Dolors maura, va presentar , en condició de tresorera, l´estat de comptes de la SCP.

Maria Dolors Maura, va presentar , en condició de tresorera, l´estat de comptes de la SCP.

 

El vicepresident primer, Joan Mallart, va ser l´encarregat de fer la presentació de socis nous, socis emèrits i socis que recentment han arribat al final del seu camí de vida.

El vicepresident primer, Joan Mallart, va ser l´encarregat de fer la presentació de socis nous, socis emèrits i socis que recentment han arribat al final del seu camí de vida.

 

L´assistència va omplir la sala Pere i Joan Coromines.

L´assistència va omplir la sala Pere i Joan Coromines.

 

Vista de la sala

Vista de la sala

 

Intervenció final del president : "Actualitat i línies d´acció".

Intervenció final del president : “Actualitat i perspectives”.

Activitats programades
 • 01.11. - 20.07.2018 |
  Comissió FEM L’ESCOLA PLURILINGÜE – llibre coral
  » Més informació «
 • 14.11. - 18.12.2018 |
  Acreditació pedagògica dels museus
  » Més informació «
 • 28.02. - 15.11.2018 |
  Educació i mitjans de comunicació – Debat inaugural + Seminari de Pedagogia
  » Més informació «
 • 20.04. - 15.02.2019 |
  Oberta la convocatòria dels premis Sant Jordi 2019
  » Més informació «
 • 10.05. - 02.06.2018 |
  EDUBARÒMETRE DE FUNDACIÓ BOFILL – PER L’EDUCACIÓ RESPONC
  » Més informació «
 • 31.05.2018 @ 18:00 - 19:45 |
  Conversa Pedagògica a Andorra
  » Més informació «
 • 20.06.2018 @ 18:00 - 19:00 |
  Presentació del llibre, Els números canten, un llibre per l’aprenentatge dels més petits.
  » Més informació «
 • 20.06.2018 @ 18:00 |
  Assemblea ordinària i extraordinària per reforma d’Estatuts
  » Més informació «

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Seminaris 30 anys

Les presentacions apareixen publicades a la RCP núm. 8.

Activitats
comptador

1