seminaris: 30 anys d’història. 3 dies de diàleg per a encarar el futur. Els espais de la pedagogia avui

Seminaris de la Societat Catalana de Pedagogia, 30 anys després de la seva creació.

A la seu de l’IEC, c/ Carme 47, BCN. De 18 a 21 h.

Inscripció: Només cal confirmar l’assistència a <scp@iec.cat>

PROGRAMA PROVISIONAL

DIMECRES 26 DE NOVEMBRE

18:00 – 18:55. Breu recorregut pels 30 anys de la SCP. SCP de 1984 a 2014. Homes i dones dedicats a l’educació es varen constituir en societat per “propugnar, impulsar i aplegar alta investigació educativa en les terres de llengua i cultura catalanes.” Socis, els pedagogs catalans i tots els qui hi siguin admesos per coincidir amb les finalitats. Una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia catalana de les ciències i les humanitats amb un marcat caràcter plural. Fem presents els qui van emprendre la iniciativa i hem volgut donar veu a alguns dels que hi van dedicar temps amb generositat i als qui han pres el relleu en aquesta acció coral patrimoni de cooperació humana. No estem prou contents de l’educació i el debat és necessari però contribuïm al coneixement pedagògic que ha de guiar l’educació i ser escoltat en les decisions polítiques que l’han de regular.

Coordinen: Dolors Maura i Carme Amorós. Membres de la Junta Directiva de la SCP.

Presenta: Martí Teixidó. President de la SCP.

19:05 – 19:55. Les institucions escolars. Taula rodona: Trets d’identitat (curriculum, sistemes pedagògics, cultura…) d’algunes de les nostres escoles de referència. Diferents camins cap a l’excel.lència. Quines són les claus del seu èxit?

Virolai (Barcelona),Coral Regí. Directora

Escola Súnion (Barcelona),Joan Puig. Director

Institut Escola Jacint Verdaguer (Sant Sadurní d’Anoia), Josep M. Esteve. Director.

Escola Doctor Trueta (/iladecans), Agustí Martí. Director.  

Coordina i presenta: Pere Marquès. Vicepresident de la SCP.

20:05 – 21:00. Jocs, contes, rondalles, cançons, …. com a estratègies de transmissió pedagógica de la cultura popular catalana. El poble ha anat construint el seu propi llenguatge i la particular forma d’expressió de les vivències. Aquestes fonts s’han convertit també en una forma d’identitat cultural que han marcat el nostre imaginari col•lectiu, la sonoritat de les paraules i la manera de donar un sentit al món que ens envolta Tal i com expressa Gabriel Janer Manila: «el text oral —l’etnotext— ha estat en la base, durant segles, del ritual que conduïa a la ficció, un joc obert al plaer del ritme i a la imaginació, amb els jocs de l’absurd, a aquells llenguatges que podríem relacionar amb el somni.»

Al llarg dels segles els hem anat bastint unes tipologies lingüístiques dins de la literatura oral popular que han servit, a més d’entreteniment, com una forma social d’educació, d’aprenentatge de la riquesa de la llengua parlada (pronúncia, lèxic i sintaxi) i alhora per crear un imaginari col•lectiu que presentem breument agrupades a l’entorn dels jocs etnopoètics (onomatopeies, embarbussaments, endevinalles, cançonetes infantils, paremiologia, rondallística, … ), que afermen aquest sentit identitari i de transmissió de la cultura popular dels Països Catalans, atorgant aquesta importancia pedagógica que es mereixen.

Ponents: Ramon Bassa. Mestre i Catedràtic d’Escola Universitària ( de l’àrea de Didàctica i Organització Escolar a la Universitat de les Illes Balears. Ex-director del Servei Lingüístic de la UIB. Professor d’Habilitats lingüístiques a la primera infància. Línies d’estudi i recerca: Didàctica de la llengua, de la lectura i l’escriptura; didàctica de les habilitats lingüístiques, del llenguatge oral (etnopoètica). Didàctica i història de la literatura infantil i juvenil. Història de l’educació de les Illes Balears. Membre de la Junta Directiva de la SCP.

Coordina i presenta: Núria Rajadell. Membre de la Junta Directiva de la SCP.


DIMECRES 28 DE GENER DE 2015

18:00 – 18:55. Família i famílies associadesLa família és la institució social més acceptada i alhora més desconcertada. De la família extensa de tres generacions de la societat agrícola es va passar a la família nuclear de la societat industrial que prometia deixar la mare a càrrec de la llar i els fills. Avui, en una societat de llibertats i de consum, amb horaris laborals molt diversificats de pare i mare o amb creixent nombre d’unitats monoparentals, la família no ofereix la seguretat imprescindible per a la criança i la primera educació tot i que la seva responsabilitat educativa no ha canviat tant com la seva estructura.

Tot i que la família és defensada des de tots els estaments socials, aquesta societat cada vegada més complexa que ens estem construint, no ofereix les condicions per a exercir el dret i complir el deure de les famílies de transmetre d’una manera natural i coherent, els hàbits bàsics de vida i la transmissió de valors humans.

Cal reconèixer la dificultat per part de les famílies de fer front a la seva indefugible responsabilitat educadora i participar en les activitats escolars dels fills i filles amb uns horaris i exigències laborals que ignoren les responsabilitats educatives

Viure de manera compromesa els processos propis de la comunitat educativa, es pot fer temptejant iniciatives de les associacions de pares i mares i també en forma de cooperació entre famílies que organitzades al servei d’una bona personalització i socialització dels infants, s’articulen per cobrir la logística i acompanyar les activitats artístiques, esportives o lúdiques.

Ponent: Carme Thió

 

Coordinen: Elena Venini i Carme Rider, Secretària de la SCP.

Presenta: Elena Venini. Membre de la Junta Directiva de la SCP.

19:05 – 19:55. Agrupació religiosa i llibertat d’esperit. Estimular i compartir cosmovisió, biosentit, i esdevenir si mateix comprenent els altres com nos-altres, pluralisme necessari. L’experiència de viure, integral, oberta. Ètica personal de màxims.

Considerant la societat catalana actual. Tradició catòlica, esglésies reformades i de col·lectius ateus i lliurepensadors i presència de col·lectius de ciutadans d’altres cultures i confessions religioses. Allò que no podem passar per alt, que ha de ser considerat a l’educació escolar sens perjudici de les opcions familiars. Com ho podem presentar a l’educació primària (6-11 anys), a l’educació secundària 12-16 anys). Referència a propostes disponibles: UNESCO – AUDIR (Declaració cultura religiosa 2001)
http://www.audir.org/ca/fons-documental-2/cat_view/9-declaracions; Otsiera, al servei del creixement interior, també d’infants http://www.otsiera.com/

Ponent: Francesc TorradeflotAssociació per al Diàleg Interreligiós UNESCO.CAT

Coordina i presenta: Martí Teixidó. President de la SCP.

20:05 – 21:00. Joventut: valors i llibertatL’envelliment demogràfic de les societats desenvolupades ha portat des del segle XIX a la irrupció de ple en el nostre imaginari del concepte de joventut, aquell temps de la vida entre la infantesa i la maduresa en què es perfilen aquells valors que ens han de definir en l’edat adulta. Aquesta irrupció ha vingut lligada al desenvolupament científic de la pedagogia, que ha tingut en l’educació dels joves un dels llocs comuns més insondables: quines són les formes i vies de descoberta dels valors en dipòsit que menen els nostres joves a la civilització? Quins els mites que configuren i han de configurar la nostra polis? Si viure en l’àmbit de les finalitats ens fa lliures, quins són els objectius i els valors que els han d’alliberar? Qui ha de fer aquesta tria?

Ponent: Joan Manel del Pozo

Coordina i presenta: Josep Palau. Membre de la Junta SCP.


 

DIMECRES 18 DE MARÇ

18:00 – 18:55. Televisió i Internet.  El segle XXI ha començat ben marcat pels grans canals d’informació que la tecnologia ha posat al nostre abast. Si en aquest camp, al llarg del segle XX, es va donar un pas decisiu amb la generalització -primer- de la ràdio i -després- de la televisió, en el present segle ha vingut a canviar substancialment el panorama de la humanitat la irrupció d’internet i totes les aplicacions i possibilitats que se’n desprenen.

No hi ha dubte que aquestes tecnologies de la informació i de la comunicació han arribat per quedar-se, com en el passat ho han fet la ràdio o la televisió. Ara bé, quina és la millor manera d’aprofitar-ho en l’entorn educatiu? Quins són els interrogants oberts en aquest camp? Quines són els principals corrents pedagògics en aquest àmbit? La ponència “Televisió i Internet” tractarà de posar llum sobre ombres en aquest apassionant entorn.

Ponent: Jordi Vivancos Martí. Pedagog, Cap de l’Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Coordina i presenta: Xavier Ureta. Membre de la Junta Directiva de la SCP.

19:05 – 19:55. Escola, entorn i ciutadania: balanç d’experiències i perspectives de futur. Un dels fenòmens que sens dubte ha marcat els darrers trenta anys d’educació al nostre país ha estat el fenomen de la immigració i l’atenció a l’accés i procés d’escolarització de tot l’alumnat. El present mòdul, de la mà de persones expertes i del testimoni d’experiències reeixides en aquest àmbit es proposa centrar el tema tot fent una anàlisi del camí fet, amb les seves llums i les seves ombres, mirar cap al futur tot nodrint-nos de la bona feina feta a diferents racons de la nostra geografia.


Ponent: Antoni Tort i Bardolet.
Doctor en Pedagogia. Professor titular del Departament de Pedagogia de la Facultat d’Educació Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i Director de l’Escola de Doctorat de la mateixa universitat

Coordina i presenta: Antoni Portell i Llorca. Membre de la Junta Directiva de la SCP.

20:05 – 21:00. Natura, joc, esport, club/esplaiLa vida manté el vincle amb la natura. El bios es desenvolupa en la natura: sensació symbolisme, admiració, sincretisme, racionalitat i sensibilitat. Del joc creatiu al joc esportiu reglamentat. Entre competència i competició. Unitat i diversitat de gènere social. Lleure, amistat, aventura, descoberta, creació, agrupació. 

Ponent: Roser Batllori (pendent de confirmació)

Coordinació i presentació: Martí Teixidó. President de la SCP.

 

ans-serif; font-size: small;”> 

Compartir

Premis Baldiri Reixac. Jornada de presentació 2014

3a Jornada Premis Baldiri Reixac 2014

dissabte, 25 d’octubre,  a l’Espluga de Francolí
PremisBaldiriReixaccartell

Avalem de manera expressa els Premis Baldiri Reixac a l’escola catalana que segueixen essent necessaris avui per garantir l’ensenyament de la llengua catalana i en llengua catalana per a tots els joves ciutadans, nascuts al país o arreu.

PremisBaldiri Reixac3
Baldiri Reixac.  Programa Jornada 2014


L’experiència de fer una jornada de difusió ha estat un encert i la Societat Catalana de Pedagogia hi donem suport des de la primera realització. En una matinal de dissabte, les mestres d’escoles, i professores de col·legis i instituts premiats (homes també, és clar) presenten en un gran mosaic de manera directa i planera les seves experiències. Tots els participants tenim ocasió de conèixer directament 6 experiències premiades i dialogar amb els impulsors que activen d’immediat les nostres idees de com millorar l’aprenentatge a l’aula (mestres i professors), de com organitzar activitats (directius), d’assessorament que podem fer als centres (supervisors i tècnics). Tot això en un entorn amical, convidats a prendre un cafè o suc de fruita i completat amb una conferència que ens refaci del desgast  professional amb reflexió i noves iniciatives.

La nostra contribució com a SCP és avalar-ho, assistir-hi alguns i sobretot difondre-ho tots entre mestres i professors.

Difoneu la Jornada i que hi puguin acudir aquells que emprendran iniciatives i seran els propers premiats per fer escola catalana.

Martí Teixidó i Planas
SCP
president

Acte Inaugural de curs 2014-2015. “La mirada d’un pedagog. La necessitat de la ciència i la professió pedagògiques”

 

La Societat Catalana de Pedagogia i el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, juntament amb l’Editorial Barcanova, es complauen a convidar-vos a l’acte titulat:

“La mirada d’un pedagog. La necessitat de la ciència i la professió pedagògiques”,

llibre de Jaume Sarramona, primer president del Consell Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya

Col·legi de Pedagogs de Catalunya > El Col·legi > La mirada d’un pedagog. La necessitat de la ciència i la professió pedagògiques<br>

Cliqueu damunt la imatge per ampliar-la

Aquest acte consistirà en la presentació del llibre que recull la trajectòria pedagògica de Jaume Sarramona i en un diàleg de debat sobre la situació actual de la pedagogia a Catalunya.

A més de l’autor del llibre, hi intervindran Josep Manuel Rafí d’Editorial Barcanova; Rosa Rodríguez, presidenta del Col·legi de Pedagogs de Catalunya; Jordi Riera, vicerector de la Universitat Ramon Llull; Joan Mateo, president del Consell Superior d’Avaluació, i Martí Teixidó, president de la Societat Catalana de Pedagogia.

Aquesta presentació i el diàleg subsegüent, amb els quals s’inaugurarà el curs de la SCP, s’esdevindrà el dia 14 d’octubre de 2014, a les 18.30 hores, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (Carme, 47, de Barcelona).

Descarregar invitació

Cal confirmar assistència a l’adreça electrònica scp@iec.cat

 

(Carme, 47, de Barcelona).
Barcelona,  setembre de 2014