Participació de la SCP a la XLVII Universitat Catalana d’Estiu a Prada de Conflent

SCPUCE2015

 

L’ensenyament bàsic de tots els països d’Europa inclou una llengua estrangera. Si als inicis del segle XX era la francesa la més habitual i l’anglesa quedava restringida als usos comercials, al darrer terç de segle es va anar generalitzant l’anglès com a llengua estrangera apresa en primer lloc. Als països amb llengua pròpia del territori on la llengua oficial de l’Estat és una altra, els ciutadans han d’aprendre tres llengües pel cap baix i els més ben dotats en poden aprendre una quarta.
Les orientacions més pragmàtiques han dut a voler garantir la llengua oficial de l’Estat i una llengua de caràcter transnacional com l’anglès. Les dues llengües s’aprenen per separat, amb molt d’esforç i amb competència més aviat limitada si no es fa una estada a l’estranger. L’aprenentatge queda tancat a cada llengua per separat i és un aprenentatge passiu que no activa la capacitat humana d’aprendre llengües escoltant i parlant, encara que amb errors que parlant és com es van polint. L’estudi simultani de llengües observant coincidències i diferencies activa mecanismes mentals de caràcter proactiu.
El Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. (Consell d‘Europa, 2002) va marcar una línia d’orientació clarament multicultural que avala l’aspiració dels països de llengua catalana.
Presentem el Marc d’Ensenyament de Llengües Vives (2015) per tal que cada institució escolar elabori el seu projecte plurilingüe a partir de la llengua del territori, aprofitant el ric patrimoni de llengües romàniques de territoris pròxims i garantint l’anglès com a llengua transnacional a tots els ciutadans. Es fonamenta en dos pilars que caracteritzen un nou model català d’ensenyament de llengües. 1. El Termòmetre Lingüístic, instrument de diagnòstic pedagògic de la competència lingüística a 5 anys d’edat (2013) que permet pronòstic pedagògic i itineraris personalitzats. 2. L’aprenentatge simultani de llengües front al sistema seqüencial dominant. El Termòmetre Lingüístic ha estat aplicat a cent cinquanta escoles catalanes i a trenta escoles occitanes i es disposarà de l’adaptació a les variants lingüístiques balears el proper curs. Les escoles occitanes Calandretas venen aplicant l’aprenentatge simultani i han introduït un temps de famílies de llengües on hi caben també les minoritàries d’alumnes nouvinguts.
La Universitat Catalana d’Estiu punt de trobada de docents de totes les terres de llengua catalana és el marc idoni on presentar aquests instruments, escoltar els participants i anar-ho estenent a les institucions escolars que faran el seu projecte plurilingüe arrelat al seu entorn. L’Institut d’Estudis Catalans ha subscrit un conveni de col•laboració per a l’edició del materials amb el G.P. Santillana per tal que arribin arreu. Tot respon a la necessitat social actual, ha estat elaborat amb fonamentació científica, amb consistència pedagògica i d’aquí uns anys es parlarà del model català d’ensenyament de llengües.

Compartir

Ramon Canals, psicopedagog (✝) 26.06.2015

Ramon Canals ha arribat al final del camí de vida amb 87 anys. Ens ha deixat feina feta que reconeixem i agraïm.

Ramon Canals, psicopedagog  ja va encapçalar i dirigir el “GuPuSuPu”, el Gabinet psico-socio-pedagògic de l’Escola Costa i Llobera el 1964 estudiant en equip les necessitats d’educació especial dels alumnes. Va ser professor de de psicologia de l’Escola de Mestres de Sant Cugat, de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Girona.

ramoncanalsVa impulsar la represa de la Mesura objectiva del treball escolar d’Alexandre Galí, les proves de contrast regular dels aprenentatges assolits entre inici i final de curs que realitzaven escoles Costa i Llobera, Talitha, Heura, Tot i Guida i analitzaven conjuntament.

Membre de la Societat Catalana de Pedagogia de la seva creació ençà (núm. 19) , ara amb la condició d’emèrit. Li fem reconeixement per haver impulsat psicologia escolar que no es limitava a explicació. Les contribucions a l’aprenentatge de la lectura amb estudis longitudinals; les reunions regulars per “parlar de nens” (orientació escolar) en equip; les adaptacions de les proves Galí. Una psicologia de l’aprenentatge que enllaça amb la pedagogia.

Assemblea General i Assemblea extraordinària Societat Catalana de Pedagogia

566_LogoSCPVermell-85[1]Benvolgut soci/a,

Es convoca l’Assemblea General de la Societat Catalana de Pedagogia el dimecres 17 de juny de 2015, a les 18.45 h, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona) en sessió ordinària amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.
2. Memòria d’activitats del curs 2014-2015.
3. Proposta de socis emèrits.
4. Incorporació de nous socis.
5. Informe econòmic de Tresoreria.
6. Preguntes i comentaris.
A continuació, en sessió extraordinària, s’elegirà la Junta de Govern:

1. Constitució de mesa d’edat entre els presents.
2. Aplec dels sobres de votació tramesos per altres socis o per correu postal.
3. Votació dels socis presents. Incorporació dels vots dels no presents.
4. Recompte.
5. Cloenda.

Podeu descarregar-vos:

Ordre del dia

Indicacions per al procés de votació 

Candidatura presentada i encapçalada per Martí Teixidó

Intervenció del president.pdf

00000004

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Seminaris 30 anys

espais de la pedagogia 2

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Activitats

comptador

1