mateixido

Miquel Garcia Casaponsa. Amb bon record.

Miquel Garcia Casaponsa, membre de la Societat Catalana de Pedagogia. Docent, vinculat a l’Escola Pia de Catalunya, ha estat director de diverses escoles. Home discret, és reconegut per tots per com ha deixat fer; ha acollit gran diversitat d’iniciatives dels mestres i professors i ha contribuït a l’efectiva realització d’accions d’educació social i en el lleure. Ha estat director general de centres concertats i privats del Departament d’Ensenyament. (2011-2017). Sempre atent a les activitats de la SCP amb la discreció que el caracteritza.

Miquel Garcia Casaponsa s’ha mort el 20 de gener de 2018.

 

Llegiu EL NAVEGANT de Joan-Lluís Lluís

Llegiu EL NAVEGANT de Joan-Lluís Lluís, Proa i entusiasmeu-vos amb el plurilingüisme. Invitació de Martí Teixidó

 

Encara en dies d’estiu, dies de vacances per als docents, mentre d’altres ciutadans treballen intensivament per oferir-nos els serveis que demanem els del país i els qui hi viatgen.

Una novel·la, fresca, ben ambientada en la France il·lustrada i revolucionada del segle XIX amb una delicada aproximació a l’amor, tot sense ocultar comportaments repugnants polítics o sexuals que esquitxen els ideals de democràcia i estimació. Un cant al plurilingüisme, poètic, però en cap cas en contradicció amb el fonament científic que avui es dóna a l’ensenyament de llengües amb intercomprensió, aprenent cada llengua amb ajuda de les ja conegudes. Ben diferent de com vàrem aprendre-les, per separat, ignorant-se unes a les altres, i si podia ser amb professor nadiu. Justament aquest és avui el menys competent per ensenyar una llengua si no coneix la llengua amb la què pensa l’alumne.

Si ja estem maldant per fer l’escola plurilingüe a partir d’una anàlisi de la societat actual globalitzada i intercomunicada, partint del principi que la persona construeix un únic pensament amb les diferents llengües, que les llengües són necessitat i garantia de la diversitat de pensament i de pluralitat cultural i que alhora les llengües procedeixen d’orígens comuns diversificats en l’espai i en el temps…. ho podem assaborir com a delectació.

Fer l’ensenyament plurilingüe és aprendre a viure en l’UniDivers que hem construït els humans. Vivim en un temps que ens permet superar el dualisme i, la llengua, les llengües en són l’expressió més genuïna. Unitat invariant de l’espècie humana: alimentar-se, dormir, somiar, conèixer, sentir, donar sentit, riure, reproduir-se, estimar… . I diversitat alimentària, horària, ritual, tradicional, fonètica, semàntica, estètica, ètica, cultural.

El navegant

Joan-LLuís Lluís

Editorial: Editorial Proa

Temàtica:

Novel·la literària

Col·lecció: A TOT VENT-TELA

Número de pàgines: 352

 

Un jove del segle XIX amb un do especial es veu arrossegat des de Perpinyà fins a la Comuna de París i a les colònies franceses d’ultramar en un viatge ple de descobertes i de reptes vitals.

Sinopsi de El navegant:

El protagonista d’aquesta novel·la d’aventures és curiós i inexpert, però té un do insòlit, gairebé sobrenatural, que el fa ser diferent de totes les altres persones. I també té una sense límits per les llengües del món. Es diu Assiscle Xatot i viu a Perpinyà, a mitjan segle XIX. El seu do i la seva passió el portaran per camins que mai no hauria sospitat, fins al París encès de la guerra franco-prussiana i la revolució de la Comuna. Una mica més tard, el vent de l’aventura el durà fi ns a la llunyana Nova Caledònia, on, entre colons europeus i indígenes canacs, serà posat a prova diversos cops per aconseguir sobreviure. Lluny
de les seves terres i de la seva estimada Josefa, es preguntarà: de què serveix tenir un do, si només comporta maldecaps i complicacions de tota mena?

https://www.youtube.com/watch?v=xQvz34LeU9c

Gust per les llengües. Superem la llengua oficial, la llengua instrumental, la llengua vehicular… Els catalans tenim motius sobrats per estimar la llengua i, per iaxò,  totes les llengües.

SCP: contribució al debat “Ara és demà”

 Ara és demà

Aportacions a la millora de l’educació a Catalunya 2016

La Societat Catalana de Pedagogia ens hi hem posat el dimecres 14 de desembre, a les 19 h a l’Institut d’Estudis Catalans, sala Puig i Cadafalch.

 

Acció                                      

Hem constituït la Comissió Galí-Homs: Martí Teixidó (president), Carme Amorós (coordinadora), Carles Cereceda (secretari-redactor) i els  vocals: Joan Rué, Ferran Ruiz-Tarragó, Marta Rebollar, Rosa-Maria de la Fuente, Josep Serentill, Núria Rajadell, Pere Lluís-Reverté.

Denominació Galí-Homs en reconeixement a Eladi Homs i a Alexandre Galí. Ells  foren els pensadors i impulsors del Consell d’Investigació Pedagògica o Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. (Vegeu Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939 de J. González-Agàpito, S. Marquès, A. Mayordomo, B. Sureda)

Volem contribuir al debat Ara és demà, (vegeu les cinc ponències) considerant les millores necessàries a l’educació actual de Catalunya, concretar propostes d’acció. D’acció pedagògica per als docents i les institucions escolars. D’acció política per als òrgans de l’Administració educativa, i els agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Comissió Galí-Homs (G-H)

14.12.2016  Trobada de diàleg obert a socis posant en comú propostes o recomanacions per a la millora de l’educació a Catalunya i constitució de la comissió amb deu membres.

18.01.2017  Sessió presencial de la comissió per debatre tot el contingut i aprovar el contingut bàsic.

15.02.2017  Validació del text en construcció per la Junta.

22.02.2017  Text a consulta de membre de Junta i socis participants al debat.

25.02.2017  Text disponible  i invitació als socis a refutar-lo, fer redactats alternatius o a avalar-lo. termini 10.03.2017.

13.03.2017 Text final Contribució de la SCP al debat Ara és demà que serà tramès al Consell Escolar de Catalunya, amb explicitació de suport se s’escau.

 

Contingut del document

Els sis nuclis de debat varen ser acordats a la sessió de 14.12.2016. S’han refós en cinc per aproximar-nos millor a les cinc ponències que canalitzen la aporicipació al debat. Han contribuït amb aportacions escrites: J.M. Turuguet, P. Lluís, J. Serentill, C. Cereceda, M. Teixidó, M. Rebollar, R.M de la Fuente, J. Rué, F. Ruiz-Tarragó, C. Amorós, C. Rider.

Cada nucli ha de sistematitzar de manera breu (entre 1-2 pàgines màxim):

 1. Constatació de fet, problema o necessitat (base empírica)
 2. Breu anàlisi des de la perspectiva d’educació a la societat actual (contrastació entre realitats i finalitats de l’educació)
 3. Proposta d’acció: pedagògica si correspon als professionals docents i solament comporta un canvi de visió per conformar l’equip educador; o recomanació política si correspon a l’Administració educativa, i als agents corporatius o socials (sindicats, juntes de directors, associacions d’inspectors, col·legis professionals, associacions de mares-pares).

Les propostes d’acció o recomanacions que pugui fer la SCP, una societat científica de l’Institut d’Estudis Catalans, han d’estar fonamentades en coneixement científic i experiencial evident i  han de correspondre a finalitats d’ampli consens.

La comissió G-H considerarà les propostes rebudes articulant així la  participació dels socis amb una elaboració en temps i forma. El 15 de març  de 2017 és el termini donat pel Consell Escolar de Catalunya.

 

 

SESSIÓ DE TREBALL PRESENCIAL COMISSIÓ GALÍ-HOMS 18-01-2017

 

 

 

 

DOCUMENT D’APORTACIÓ SCP AL DEBAT ARA ÉS DEMÀ

SCP ara és demà 11M

Activitats programades
 • 01.11. - 20.07.2018 |
  Comissió FEM L’ESCOLA PLURILINGÜE – llibre coral
  » Més informació «
 • 14.11. - 18.12.2018 |
  Acreditació pedagògica dels museus
  » Més informació «
 • 28.02. - 15.11.2018 |
  Educació i mitjans de comunicació – Debat inaugural + Seminari de Pedagogia
  » Més informació «

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Seminaris 30 anys

Les presentacions apareixen publicades a la RCP núm. 8.

Activitats
comptador

1