Junta

La Junta de Govern per al període esmentat, queda constituïda per les persones que s’indiquen a continuació. Així mateix, s’han definit uns determinats perfils que resten oberts a l’espera de la progressiva incorporació de professionals que acompleixin el perfil requerit i al mateix temps, tinguin la disponibilitat per poder donar resposta a les necessitats de la SCP.

  Nom

  Cognoms

  Encàrrec

  Martí

  Teixidó i Planas

  president/a

  Joan

  Mallart i Navarra

  vicepresident/a d’activitats i projecció

 

 

  vicepresident/a de recerca

  Carme

  Rider i Serra

  secretari/-ària

  Maria-Dolors

  Maura Pascuet

  tresorer/a

  Joan

  Rué i Domingo

  director de publicacions

  Carme

  Amorós i Basté

  vocal adjunt de publicacions

Josep Maria

  Turuguet

  vocal de Xarxa Social

 Òscar

 Garcia i Nicolau

  vocal de comunicació i portal web

 Núria

 Rajadell i Puiggròs

  vocal de cooperació amb universitats  vocal de joves pedagogs i pedagogues

 

 

  vocal de cooperació amb institucions

  Elena

  Venini i Redín

  vocal de comarques de Tarragona

 Josep

 Serentill i Rubio

  vocal de comarques de Lleida

 

 

  vocal de comarques de Girona

 Antoni

 Perulles i Rull

  vocal de comarques de l’Ebre

  Antoni

  Portell i Llorca

vocal de comarques interiors (Vic-Manresa)

  Diego

  Gómez i Garcia

  vocal corresponent al País Valencià

  Ramon

  Bassa i Martín

  vocal corresponent a les Illes Balears

 

 

  vocal corresponent a Andorra

 

 

 vocal corresponent a la Catalunya  Nord

 

 

  vocal corresponent a l’Alguer

  Mar

  Camacho i Martí

  enllaç resident a institucions europees

Activitats programades
  • No hi ha novetats

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Seminaris 30 anys

Les presentacions apareixen publicades a la RCP núm. 8.

Activitats
comptador

1