Junta de Govern

La Junta de Govern per al període 2019-2023 , queda constituïda per les persones que s’indiquen a continuació. Així mateix, s’han definit uns socis encarregats de determinats àmbits o activitats.

 Nom

  Cognoms

  Encàrrec

Carme

 Rider  i Serra

 presidenta

 Josep

 Serentill  i Rubio

 vicepresident

 Rosa Maria

 De la Fuente  i Castelló

 secretària

 Empar

 Garcia  i López

 tresorer/a

 Joan

 Rué i Domingo

 director de publicacions

 Elisabeth

 Dulcet i Valls

 vocal de recerca FEP

 Miquel

 Oliver i Trepat

 vocal Illes Balears

 Ibán

 León i Llop

 vocal Alguer

 Rita

 Peix i Vallot

 vocal Catalunya Nord

 Alexandra

 Monné i Bellmunt

 vocal Andorra

 Gemma

 Pasqual i Escrivà

 Vocal País valencià

 

 

Assessor de recerca pedagògica: Martí teixidó i Planas.

Directora adjunta de publicacions: Carme Amorós i Basté.

Coordinador de declaracions i manifestos: Carles Cereceda  i Ferrés.

Coordinadora Premi Joan Profitós: Beatriu Garrido

Delegat de L’IEC a la SCP: Josep González-Agàpito

Secretària administrativa: Maite Sánchez i Riera

 

 

DIRECTRIUS D’ACTUACIÓ 2019-2023 presentades amb la candidatura:

Candidatura Junta de Govern 2019-2023

 

 

RESULTAT DE LES ELECCIONS:

Presentació-Resultats electorals. pdf

 

 

juntes directives

2015-2019——————————————————————-

President: Martí Teixidó i Planas
Vicepresident: Joan Mallart i Navarra
Secretària: Carme Rider Serra
Director de publicacions: Joan Rué i Domingo
Tresorera: Dolors Maura Pasquet (2016)
Empar Garcia López
Vocals Carme Amorós Basté
Ramon Bassa Martín
Mar Camacho i Martí (2018)
Carles Cereceda  Ferrés
Òscar Garcia Nicolau (2018)
Daniel Martín i Jiménez
Antoni Perulles i Rull
Antoni Portell i Llorca (2016)
Núria Rajadell i Puiggròs (2016)
Josep M. Turuguet i Salgadov (2017)
Josep Serentill i Rubio
Diego Gómez i Garcia (2015)
Delegat de l’IEC Josep González-Agàpito

 

2011-2015-——————————————————————-

President: Martí Teixidó i Planas
Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra
Pere Marquès i Graells
Secretària: Carme Rider i Serra
Director de publicacions: Josep Palau I Orta (2013)
Joan Rué i Domingo
Tresorera: M. Dolors Maura Pasquet
Vocals Immaculada Bordas i Alsina
Josep-Lluís Rodrígue i Bosch
Carme Amorós i Basté
Núria Rajadell i Puiggròs
Xavier Ureta i Buxeda
Sílvia Puente Rodríguez
Sofía Isús Barado
Elena Venini i Redin
Antoni Portell i Llorca
Diego Gómez i Garcia (2015)
Ramon Bassa i Martín
Delegat de l’IEC Jordi Cots i Moner

 

2007-2011——————————————————————-

President: Martí Teixidó i Planas
Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra
Joan Soler i Mata
Secretari: Josep Palau i  Orta
Director de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano
Tresorera: M. Dolors Maura Pascuet
Vocals Immaculada Bordas i Alsina
Enric Corominas i Rovira
Joan-Josep Llansana i González
Josep-Lluís Rodríguez i Bosch
Sofia Isús Barado
Rosa M. Codines i Rovira (2008)
Delegat de l’IEC Ricard Torrents i Bertrana (2009)
Jordi Cots i Moner

 

2003-2007——————————————————————-

President: Lluís Busquets i Dalmau
Vicepresidents: Joan Mallart i Navarra
Martí Teixidó i Planas
Secretària: Margarida Muset i Adel (2018)
Director de publicacions: Conrad Vilanou i Torrano
Tresorera: Natàlia Garriga i Rota (2006)
M. Dolors Maura Pasquet
Vocals Carme Borbonès i Brescó
Sara Blasi Gutiérrez
Immaculada Bordas i Alsina
Joan-Josep Llansana i González
Joaquim Pèlach i Busom (2005)
Enric Corominas i Rovira
Antoni Moga i Ferrés
Blanca Serra i Puig
Maria-Antònia Pujol i Maura
Delegat de l’IEC Ricard Torrents i Bertrana

 

Període d’inactivitat 1999-2001

Convocatòria extraordinària (05.04.2001). Nova comisisó gestora:

LLuís Busquets i Dalmau, Joan Mallart i Navarra, Martí Teixidó i Planas, Conrad Vilanou i Torrano, Natàlia Garriga i Rota

Repensar la pedagogia, avui, publicat l’octubre de 2001

 

Juntes directives anteriors publicades per l’IEC

 

 

 

 

 

L’EDUCACIÓ A L’HORA

Altres activitats
  • No hi ha novetats

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Activitats
comptador

1