Presentació

La Societat Catalana de Pedagogia (SCP) és una societat científica fundada el 12 de juny de 1984 com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans, la màxima institució acadèmica de Catalunya, i es troba adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials. El seu domicili és de l’IEC, al carrer del Carme, 47, de Barcelona (tel. 933 248 580).

La SCP va néixer amb la voluntat d’aplegar els professionals de la pedagogia i de l’educació de l’àmbit dels Països Catalans. Les seves finalitats són:

1. Impulsar i col·laborar en la investigació educativa, especialment en allò que fa referència a la vida de les institucions educatives i els moviments pedagògics del nostre país.
2. Esdevenir un espai d’anàlisi, reflexió i diàleg sobre la situació actual de la pedagogia i l’ensenyament a Catalunya i la resta de Països Catalans, i també sobre el seu passat i sobre la seva projecció futura en el context europeu i mundial.
3. Contribuir a fer créixer l’interès per la pedagogia i el fet educatiu, tret que ha caracteritzat el nostre país en determinats moments històrics.

L’EDUCACIÓ A L’HORA

Altres activitats
  • No hi ha novetats

Ja disponible dins el Portal de Publicacions de l'IEC.

Activitats
comptador

1