Trobades

Segona Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Data: 21 i 22 de gener de 2002
Lloc: Facultat de Química de la Universitat de Girona (Campus de Montilivi – 17071 Girona)

Primera circular
Segona circular

Amb la Segona Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, la Societat Catalana de Química, pretén continuar una sèrie de reunions científiques biennals que es va iniciar el gener del 2000 a Sitges amb els objectius següents:

• Facilitar el coneixement dels temes d’investigació dels diferents dels diferents grups de recerca dels Països Catalans.
• Fer que els joves investigadors actuïn com a protagonistes i transmetin el seu treball a la resta de la comunitat científica.
• Promoure la comunicació entre els investigadors que treballen en les diferents disciplines de la química.

Per assolir els objectius esmentats, no sols cal la participació dels joves investigadors, sinó també la dels responsables dels grups de recerca i la de tots els químics que treballen en el món de la recerca científica.