Trobades

Tercera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

Data: 26 i 27 de gener de 2004
Lloc: Tarragona
Informació de contacte

Dr. Antoni Riera
Secretari de la SCQ
Parc Científic de Barcelona
Carrer de Josep Samitier, 1-5
08028 Barcelona
Tel.: 934 037 093
Fax: 934 037 095
A/e: ariera@pcb.ub.es
A/I: www.iecat.net/scq

Documentació

• Llocs importants:

Lloc de la Trobada:
Universitat Rovira i Virgili
Tarragona

Aula Magna de la Facultat de Ciències Jurídiques: inauguració, conferències plenàries, taula rodona, cloenda i simposis 1, 3, 5 i 6
Aula 202 de la Facultat de Ciències Jurídiques: Simposis 2 i 4.1
Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques: Simposis 4.2., 7 i 8

Facultat de Ciències Jurídiques de la URV
Avda. de Catalunya 35, 43003 Tarragona

Primera Circular (en pdf)
Segona Circular (en pdf)

Resums (en pdf)
• Comunicacions

Les comunicacions orals seran a càrrec dels joves investigadors assistents a la Trobada. Ara bé, d’acord amb els objectius proposats i a fi d’augmentar l’interès de les comunicacions, seria convenient que la presentació del treball  s’emmarqués en la línia de recerca del grup i, alhora que se’n presentessin els objectius de manera entenedora per a químics que no siguin especialistes d’aquell camp. Per tant, es recomana l’ús d’un llenguatge comprensible per a un auditori divers. En aquest sentit, s’atorgarà un premi a la millor presentació de cada simposi.

L’elecció de les comunicacions orals es farà d’acord amb l’ordre d’inscripció, però s’evitarà la coincidència de temes. Per aquest motiu, i a fi d’augmentar la diversitat temàtica, recomanem que cada grup de recerca presenti una sola comunicació. Tindran prioritat les comunicacions dels grups que no van poder intervenir en les trobades anteriors.

La durada de les exposicions no podrà excedir els 20 minuts (15 minuts d’exposició i 5 minuts de preguntes). Les sales estaran equipades amb retroprojectors i canons de vídeo (format de PowerPoint per a Windows). No es preveu la possibilitat d’utilitzar projectors de diapositives.

• Elaboració dels resums

Els participants que desitgin presentar una comunicació oral han d’enviar un resum en format electrònic abans del dia 15 de novembre de 2005 a l’adreça ariera@pcb.ub.es.

El resum, en format MS Word, un model del qual es troba a la pàgina web, s’ha de presentar estructurat de la manera següent:

• Títol (centrat, en majúscula i negreta).
• Autors (indiqueu el nom i els cognoms i subratlleu l’autor que presenta la comunicació).
• Centre de treball dels autors.
• Una línia en blanc.
• Cos de la comunicació.

La llengua oficial de la Trobada és el català i, en conseqüència, els resums s’han de redactar en català. Tot i això, s’admetrà que l’exposició de les comunicacions orals es pugui fer en qualsevol altra llengua.

Els resums només poden ocupar una pàgina en format DIN A4 amb uns marges de 3 cm, excepte el superior, que serà de 4 cm. La lletra ha de ser Times de 12 punts i la separació entre línies d’un espai i mig. En cap cas les figures no podran ultrapassar els marges del resum. Cal tenir en compte que el llibre de resums s’elaborarà per impressió directa a partir dels originals rebuts, als quals s’aplicarà una reducció del 70 %. Els resums que no segueixin aquestes normes i que, per aquest motiu, siguin difícils de llegir, podrien no aparèixer en el llibre de resums.

Model de resum (Word)

Programa (pdf)

Fotografies

• Premis a les millors presentacions

Simposi 1: Teoria i modelatge: Itziar Maestre Asenjo
Simposi 2: Metodologia sintètica: Núria Mont Casellas
Simposi 3: Compostos organometàl·lics: Belén Blanco Tort
Simposi 4: Materials i química de l’estat sòlid: Jordi Pérez-Mariano
Simposi 5: Biomolècules, metal·lobiomolècules i biomimetisme: Iban Jové Martí
Simposi 6: Catàlisi: David Picurelli Vélez
Simposi 7: Medi ambient i qualitat de vida: Ester Caro Rubio
Simposi 8: Instrumentació, tecnologia de la mesura i control de processos: Enric Comas Lou

Amb la Tercera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, la Societat Catalana de Química, pretén continuar una sèrie de reunions científiques biennals que es va iniciar el gener del 2000 a Sitges amb els objectius següents:

• Facilitar el coneixement dels temes d’investigació dels diferents dels diferents grups de recerca dels Països Catalans.
• Fer que els joves investigadors actuïn com a protagonistes i transmetin el seu treball a la resta de la comunitat científica.
• Promoure la comunicació entre els investigadors que treballen en les diferents disciplines de la química.

Per assolir els objectius esmentats, no sols cal la participació dels joves investigadors, sinó també la dels responsables dels grups de recerca i la de tots els químics que treballen en el món de la recerca científica.