Actuacions de l’APFQC en la planificació i el desenvolupament del currículum de la matèria CMC

Tura Puigvert Masó
IES Alexandre Satorras (Mataró)
Data: 15 d’octubre de 2008, a les 10.30 h

Organitzador: Societat Catalana de Física, Societat Catalana de Química i APFQC

Informació addicional: http://scqhistoric.iec.cat/continguts/2008/fisicaiquimica/fiqui.html

Observacions: Conferència emmarcada en la V Jornada de Física i Química de l IEC