Jornada

X Memorial Enric Casassas «La seguretat alimentària i la química analítica»

Data: Dijous 2 de desembre de 2010, de 9.45 a 17.30 hores
Lloc: Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona)


Documentació
Programa (en pdf)

Presentació de la jornada
«La seguretat alimentària al nou marc de la Unió Europea», a càrrec de Glòria Cugat, cap de l’Àrea de Planificació i Auditoria de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària
«La química analítica i la seguretat alimentària. La perspectiva d’un laboratori de salut pública.», a càrrec de Francesc Centrich, cap de l’Àrea de Química del Laboratori de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
«The evolution of liquid chromatography coupled to mass spectrometry from single analyte detection towards non-target screening», a càrrec d’Anton Kaufmann, de l’Autoritat Oficial de Control Alimentari del Cantó de Zuric (Suïssa)

Notes:

L’assistència a la jornada és gratuïta, però cal que ens feu arribar, per fax o correu electrònic, les dades personals que us sol·licitem abans del 29 de novembre de 2010.

Més informació a la Secretaria de la SCQ

La seguretat alimentària s’ha convertit en una exigència social prioritària en el món actual. Segons la FAO, existeix seguretat alimentària quan totes les persones tenen, en tot moment, accés físic i econòmic a suficients aliments innocus i nutritius per a satisfer les seves necessitats alimentàries. El nivell de seguretat que s’exigeix als aliments varia entre els països, i generalment és a les societats més desenvolupades on els criteris es van fent més estrictes. En aquest sentit la Unió Europea és un exemple d’espai que s’ha dotat d’un marc legislatiu molt potent per a garantir la seguretat alimentària als seus ciutadans, i és un referent per a altres països.

Les tècniques de producció intensiva aplicades a l’agricultura, la ramaderia i l’aqüicultura en els països desenvolupats han permès augmentar de manera espectacular els rendiments de producció, i així assegurar aliments suficients per a la població. Però, d’altra banda, són una via d’entrada potencial de productes exògens a la cadena alimentària que cal controlar per a garantir la seguretat dels aliments. En aquest sentit, la legislació europea regula les substàncies que poden ser usades en el sector alimentari, i també els nivells màxims de contaminants i residus que poden ser presents en els aliments. El nombre de compostos que cal analitzar és molt elevat, i els nivells de concentració que cal determinar normalment són molt baixos, fet que moltes vegades exigeix portar al límit les tècniques emprades. En aquest escenari la química analítica té un paper molt rellevant per a donar resposta als problemes plantejats.

El X Memorial Enric Casassas està dedicat a la seguretat alimentària i al paper que la química analítica hi té. Es vol donar una visió de la política europea en aquest camp, de la funció dels laboratoris d’anàlisi i mostrar com els avenços que experimenta la química analítica permeten augmentar el nivell de control, i així satisfer les demandes, cada vegada més exigents, de la nostra societat.