Jornada

XI Memorial Enric Casassas «Química i canvi global»

Data: Dimarts 20 de desembre de 2011, de 9.30 a 17.30 hores

Lloc: Sala d’Actes de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, ICRA (C/ d’Emili Grahit, 101, Girona)
Programa en pdf

Notes:
L’assistència a la jornada és gratuïta, però cal que ens feu arribar les dades personals que us sol·licitem abans del 15 de desembre de 2011.

Més informació a la Secretaria de la SCQ

L’Any Internacional de la Química (AIQ) vol subratllar l’important paper de la química en la gestió i en la sostenibilitat dels recursos naturals imprescindibles per a la vida. En conjunció amb les Nacions Unides, vol contribuir de manera decisiva a assolir una educació per al desenvolupament sostenible, especialment en àrees clau com el medi ambient. Entre els objectius de l’AIQ destaca el de la promoció de la química en l’obtenció de solucions per als reptes globals actuals. En els darrers anys, s’han acumulat moltes proves sobre la situació de canvi global en la qual estem immersos i sobre la influència que hi tenen les activitats antropogèniques. Aspectes principals d’aquest fenomen són les modificacions que s’observen en el clima i en el medi ambient i l’esgotament dels recursos naturals i de les fonts d’energia tradicionals.

Aquesta vegada el XI Memorial Enric Casassas està dedicat a l’Any Internacional de la Química i a les perspectives i solucions que aporta la química a aquesta situació de canvi global en què ens trobem immersos. Volem proporcionar una visió de la situació del medi ambient, tant des del punt de vista dels efectes produïts per la contaminació ambiental per causes antropogèniques com per la influència que tenen sobre els ecosistemes. Al mateix temps volem referir-nos a la relació existent entre la química i els canvis climàtics. L’augment recent de les concentracions dels gasos produïts per la crema dels combustibles fòssils fins a unes concentracions molt per sobre dels nivells naturals (a causa de les activitats humanes, indústria, transport, agricultura, etcètera) són els causants de l’efecte hivernacle a l’atmosfera, i amb molta probabilitat dels canvis climàtics observats actualment. Aquesta situació pot tenir greus conseqüències en molts aspectes de la vida a la Terra, i especialment en els seus recursos hídrics i ecològics. Per això, és també important conèixer de primera mà quines són les fonts d’energia alternatives a l’ús dels combustibles fòssils, i quina és la visió que es pot aportar al problema de les fonts d’energia en general des d’un punt de vista químic.

Us animem, doncs, a participar en aquesta jornada, i especialment a contribuir a la discussió dels temes presentats. També volem destacar de nou la relació existent entre aquest acte i el doctor Casassas, que sempre va estar preocupat pel coneixement científic dels processos fisicoquímics principals que regulen el funcionament ambiental del nostre planeta. La jornada proposada té per finalitat plantejar aquesta problemàtica a la nostra comunitat científica i discutir-ne els possibles escenaris i solucions. Els conferenciants convidats són experts reconeguts en els diferents temes proposats i de les implicacions que tenen sobre la situació de canvi global que estem vivint actualment.