IX Jornada de Física i Química a l’IEC

«2012 Any de les energies sostenibles per a tothom»

 

Dia i hora: Dimecres 17 d’octubre de 2012, de les 15.15 a les 19.15 h

Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans

Organitza:
Societat Catalana de Física
Societat Catalana de Química
Associació de Professors de Física i Química de Catalunya