IX Jornada de Física i Química a l’IEC

«Energia sostenible per a tothom»

 

Tríptic

Dia i hora: Dimecres 17 d’octubre de 2012, de 15.15 a 19.30 h
Lloc: Sala Pere i Joan Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, de Barcelona)
          

Presentació         

La Societat Catalana de Física, la Societat Catalana de Química i l’Associació de Professors de Física i Química de Catalunya us conviden a participar en aquesta jornada sobre l’ensenyament de la física i la química, que enguany vol contribuir a la celebració de l’Any de l’Energia Sostenible per a Tothom. S’espera que la temàtica desvetlli l’interès del professorat de física i de química, tant de l’ensenyament secundari com del professorat universitari especialment proper al món de l’educació secundària.         

La IX Jornada de Física i Química a l’IEC pretén generar un ambient de trobada entre el professorat d’aquestes matèries d’Universitat i d’educació secundària, i s’espera que en les pauses i els debats hi hagi un intercanvi de punts de vista enriquidor per a ambdós col·lectius.         

Aquesta jornada tractarà aspectes relacionats amb diversos recursos energètics, com són l’aprofitament de l’energia solar i l’energia nuclear, fent referència a la situació energètica en la nostra societat. També es presentaran propostes per a treballar la temàtica de l’energia en els centres educatius, en concret, en el marc de l’Any de l’Energia Sostenible per a Tothom.         

Els ponents convidats a l’acte, de gran vàlua professional, ben segur que aportaran informacions i reflexions d’utilitat per a actualitzar els coneixements científics dels participants, així com idees i propostes didàctiques per a la seva implementació a l’aula.         

Esperem que la IX jornada de Física i Química a l’IEC sigui profitosa i del vostre interès, us animem a formular les vostres preguntes i suggeriments en el decurs de l’acte i us convidem a assistir-hi i a participar-hi.         

          

DOCUMENTACIÓ         

Presentacions

«El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020»
Joan Josep Escobar, subdirector de Gestió Energètica de l’Institut Català de l’Energia
        

«Fer hidrogen amb el Sol»
Jordi Llorca, director de l’Institut de Tècniques Energètiques de la Universitat Politècnica de Catalunya
        

«Estat actual i perspectives de l’energia nuclear»
Carlos Tapia, Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la Universitat Politècnica de Catalunya
        

«2012, Any de l’Energia Sostenible per a Tothom: proposta d’activitats per als centres educatius»
Jordi Regalés Bartra, CESIRE-AULATEC, Departament d’Ensenyament
Montserrat Roca Tort, INS Pla de les Moreres, Vilanova del Camí
        

«La motxilla bioclimàtica i l’ús passiu de l’energia solar»
Àngel Sedó, Camp d’Aprenentatge de Juneda
Manuel Ibáñez, Centre de Recerca d’Enginyeria Aplicada (CREA) i Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida
        

«Recursos i propostes de treballs de recerca per a alumnes d’ESO i batxillerat»
Emilio Llorente, INS Baldiri Guilera, el Prat de Llobregat
Valentí Ferrer, INS Salvador Dalí, el Prat de Llobregat
        

          

Fotografies  

          

INSCRIPCIÓ         

Formulari d’inscripció         

Cal que formalitzeu la vostra inscripció abans del 16 d’octubre i que ens envieu, per fax o correu electrònic, el justificant d’ingrés o de la transferència de la quota d’inscripció al compte corrent de La Caixa indicat a continuació:         

Societat Catalana de Química
C/c núm. 2100-0963-66-0200089768         

Assegureu-vos que en el justificant de la transferència figura el vostre nom complet amb la referència JFQIEC.         

Quotes d’inscripció:
— Socis de la SCQ, la SCF i l’APFQC: gratuïta
— No-socis: 6 euros         

          

Informació:
Societat Catalana de Química
Carrer del Carme, 47 – 08001 Barcelona
Tel. 935 529 106 – Fax: 932 701 180
A/e: scq@iec.cat