Premi de la Societat Catalana de Química 2013

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) lliurarà els Premis Sant Jordi 2013, corresponents al LXXXII Cartell de premis i de borses d’estudi, el dilluns 22 d’abril. Es lliuraran vint-i-vuit premis i dinou borses d’estudi —atorgats per l’Institut, les cinc seccions, les societats filials i les fundacions de l’IEC—, així com premis de l’IEC amb altres institucions.

El Premi de la Societat Catalana de Química d’enguany ha estat atorgat al senyor Guillem Valero González, pel treball Emergència i evolució a l’homoquiralitat.