Conferència sobre el Premi Nobel de Química 2013 (vídeo)

«Mètodes multiescala en química computacional:
donant importància al que és rellevant»

19/12/2013

La conferència va ser a càrrec de Jordi Villà i Freixa, director de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Vic, i va tractar sobre el Premi Nobel de Química 2013, concedit a Martin Karplus, Michael Levitt i Arieh Warshel.  

http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=467