Assemblea General 2014 de l’EuCheMS-European Association for Chemical and Molecular Sciences

El 23 i 24 d’octubre va tenir lloc a Toruń, Polònia, l’Assemblea General anual de l’EuCheMS, associació sense ànim de lucre que té com a objecte promoure la cooperació entre les societats de química europees en tot el que fa referència a la química com a ciència bàsica, a l’enginyeria, la innovació, l’educació i la repercussió de la química en el desenvolupament de la societat en general. 

L’EuCheMS, la conformen quaranta-dues societats, membres de trenta-dos països, amb un total de 160.000 socis, dels quals 30.000 són investigadors predoctorals. Està estructurada en divisions i grups de treball específics.

La Societat Polonesa de Química va ser l’amfitriona de l’Assemblea General 2014, realitzada molt acuradament. El professor Ulrich Schubert, president del comitè executiu de l’EuCheMS, va conduir totes les sessions, que es van desenvolupar entorn de tres blocs: afers de gestió i governança; la recerca en química a Europa, i l’estratègia per a dinamitzar l’EuCheMS.

El programa va ser molt dens i anava enfocat a cercar sinèrgies entre les societats membres, les divisions i els grups de treball.

Les ponències presentades es poden consultar al portal web de l’EuCheMS.

És de destacar la gran activitat que desenvolupa l’EYCN-European Young Chemists’ Network. Es va llançar una crida a tots els joves investigadors de les societats membres de l’EuCheMS a integrar-se a la xarxa EYCN. Des d’aquí convidem tots els joves investigadors de la SCQ que contactin i promoguin activitats conjuntes amb l’EYCN.

En l’aspecte social, val a destacar la simpàtica mostra gastronòmica del típic pa d’espècies de la regió de Toruń, elaborat in situ durant el sopar de la trobada, tot amenitzat amb músiques del món.

La Societat de Química d’Àustria es va comprometre a organitzar la propera Assemblea General, que tindrà lloc a Viena a finals de setembre de 2015.

Respecte als propers congressos de l’EuCheMS, està previst el del 2016 a Sevilla (http://euchems-seville2016.eu/) i el del 2018 a Liverpool.

Per acabar es va fer un petit homenatge al professor Ulrich Schubert, que finalitzava el mandat com a president de l’EuCheMS, i durant el qual se celebrà també la recentíssima aprovació dels nous estatuts de l’Associació per part de Brussel·les.

El professor David Cole-Hamilton, de la Societat de Química Escocesa, va prendre el relleu en la Presidència de l’EuCheMS. Us encoratjo a llegir la seva carta de presentació i les conclusions de la sessió de treball sobre l’estratègia per a la cohesió i activació de l’EuCheMS sota el lema “The Voice for Chemistry in Europe”, reflexions molt ben recollides per Nineta H. Majcen, secretària general.

Bons auguris per a la integració i la repercussió de l’EuCheMS a la vida quotidiana europea.

Consol Blanch

 

group