XI Jornada de Física i Química a l’IEC (Presentacions)

100 anys de la teoria de Lewis: l’enllaç químic a debat

Institut d’Estudis Catalans, 9 de novembre de 2016

«Una incursió en el rerefons històric de les idees de valència, enllaç i estructura química». Pere Grapí, Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica

«Enllaç químic i estructura: una crítica fonamentada de la presentació tradicional d’aquests conceptes en l’educació secundària i una proposta alternativa». Aureli Caamaño, Societat Catalana de Química

«Cien años de El átomo y la molécula de Lewis: La historia del enlace químico desde Richards a Pauling». Luis Moreno Martínez, Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero (UV) i Facultat de Formació de Professorat i Educació (UAM)

«Molècules en 3D: estructura i enllaç». Roger Estrada, Institut Químic de Sarrià, IQS-URL

«Recursos de treball experimental relacionats amb l’enllaç químic». Josep Corominas, Escola Pia de Sitges