Activitats

This post is also available in: English

2020

XIII edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2020) «El paper de la química a l’alimentació»

Onzena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

15th EYCN Delegate Assembly (DA)

25a Conferència Fèlix Serratosa

2019

XIX Conferència Enric Casassas «Metodologia analítica en investigació mèdica»

Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2019

• Mostra del Fons Històric de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona 2019-2020. Exposició: «100 anys del descobriment del protó. Rutherford, pare de la física nuclear»

• VII Jornades sobre l’ensenyament de la física i la química a l’educació secundària

• Novena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

• XXXI Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Any Internacional de la Taula Periòdica 2019»

Programa / Més informació

• XII edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2019) «Elements químics en risc»

• 24a Conferència Fèlix Serratosa

2018

• XVIII Conferència Enric Casassas «Els avenços en la mesura analítica»

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2018

• Mostra del Fons Històric de la Biblioteca de Física i Química de la Universitat de Barcelona 2018-2019. Exposició: «Fritz Haber: cara i creu d’un Premi Nobel»

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre nous reptes en química: nanovesícules i control integrat de plagues»

• Trobada amb representants de la indústria química present a Catalunya.

• Vuitena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental 

• XXX Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Connectar la ciència dels materials amb els joves i les aules»

• XI edició de les Jornades de Química Verda (JQV 2018) «Vectors energètics alternatius»

23a Conferència Fèlix Serratosa

Desena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans

2017

• XVII Conferència Enric Casassas. In memoriam de Xavier Tomàs «Ensenyar sobre dades als futurs químics. Què i com?»

Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2017

Vídeo / Fotografies

6th Workshop TCCM

EUCO-TCC 2017. 11th European Conference on Theoretical and Computational Chemistry

Setena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

XXIX Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «Els joves i la recerca científica»

• X Jornades sobre Química Verda (JQV 2017) «Construïm un món sostenible mitjançant economia circular i química verda»

• V Jornada de divulgació del conreu i de les característiques de la tòfona

• 22a Conferència Fèlix Serratosa

2016

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2016

Vídeo

• XVI Conferència Enric Casassas «La revolució del big data en la química»

• XI Jornada de Física i Química a l’IEC «100 anys de la teoria de Lewis: l’enllaç químic a debat»

— Presentacions dels ponents

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre Processos Químics Sostenibles»

ECRICE 2016

Sisena jornada Medi ambient i societat: Pautes per a la gestió ambiental

XXVIII Debat de Química a l’IEC «App, gamificació i química»

IX Jornades sobre Química Verda (JQV 2016) «L’aire: un bé per preservar»

• Jornades SCQ a les Grans Instal·lacions Científiques

— Superordinador Marenostrum

— Sincrotró ALBA

• 21a Conferència Fèlix Serratosa

2015

15a Conferència Enric Casassas

Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2015

Vídeo

• Exposició: «Cent anys de la relativitat general»

Journée Grand Sud-Ouest 2015 / Jornada Gran Sud-Oest 2015

• VI Jornades sobre l’ensenyament de la Física i la Química «Ciència en context»

Programa i programa de comunicacions orals i pòsters
Fotografies

• Activitat científica a la Universitat de Girona «Jornada sobre química i aliments»

Programa

• Cinquena jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

Programa i formulari d’inscripció

• XXVII Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «La divulgació de la química»

Programa i formulari d’inscripció

VIII Jornada sobre Química Verda «Reaprofitem els residus»

• 20a Conferència Fèlix Serratosa

2014

• Acte científic amb motiu de la commemoració del Premi Nobel de Química 2014

Programa
Vídeo
— Fotografies de l’acte

• XIV Conferència Enric Casassas «Innovació: noves eines per a afrontar el gran nou repte»

Programa
Formulari d’inscripció

• X Jornada de Física i Química a l’IEC: 2015 Any Internacional de la Llum i de les Tecnologies basades en la Llum

Programa
— Presentacions i fotografies de l’acte

• Ciencia en Acción 2014

• Activitat científica a la Universitat de Girona: Supramolecular Chemistry in Science

• Quarta jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

• VII Jornades sobre química verda (JQV2014) «Producció i consum sostenibles en alimentació i cosmètica»

• XXVI Debat de Química a l’Institut d’Estudis Catalans «La taula periòdica, una icona cultural i de l’ensenyament de la química»

Programa i formulari d’inscripció
Fotografies de l’acte

• 19a Conferència Fèlix Serratosa

2013

• Conferència sobre el Premi Nobel de Química 2013: «Mètodes multiescala en química computacional: donant importància al que és rellevant»

• Vuitena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans (2013)

•  XIII Conferència Enric Casassas «TERANOSTICA: Nous reptes en el diagnòstic per al tractament de les malalties»

•  Jornades de Química Forense

•  Exposició: «L’àtom de Bohr: 100 anys en òrbita»

•  V Jornades sobre l’Ensenyament de la Física i la Química «La indagació a l’aula»

• VI Jornada sobre química verda «La química per un entorn més sostenible»

• XXV Debat de química «L’ensenyament de la química basat en la indagació»

 — Programa i formulari d’inscripció

 — Presentacions dels ponents i fotografies de l’acte

• 14th EuCheMS International Conference on Chemistry and the Environment

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2012. Conferència: «El Premi Nobel de Química 2012 i els receptors intel·ligents de la superfície de les cèl·lules»  (València)

• 18a Conferència Fèlix Serratosa

2012

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2012. Conferència: «El Premi Nobel de Química 2012 i els receptors intel·ligents de la superfície de les cèl·lules»  (Barcelona)

• XII Conferència Enric Casassas «Química analítica i fotònica avançada»

• VII Seminari de Terminologia de la SCATERM «La nomenclatura química de la IUPAC en català»

• IX Jornada de Física i Química a l’IEC «Energia sostenible per a tothom»

• Exposició «Els Nobel de Física i de Química a la Biblioteca: 1901-1915»

• Tercera jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

V Jornades sobre química verda: La química en l’energia sostenible

XXIV Debat de química «El Global Experiment de l’AIQ i la participació dels centres educatius catalans» 

17a Conferència Fèlix Serratosa

Setena Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans (2012)

2011

XI Memorial Enric Casassas «Química i canvi global»

«Jornada de química de Catalunya i del gran sud-oest francès / Journée de chimie de la Catalogne et du grand sud-ouest de la France»

VIII Jornada de Física i Química a l’IEC «Any Internacional de la Química 2011. La química: la nostra vida, el nostre futur»

Segona Jornada Medi ambient i societat: pautes per a la gestió ambiental

Conferència: «El món dels elements i els elements del món»

IV Jornades sobre química verda: Fem processos sostenibles

Conferència: «La contaminació acumulada a l’embassament de Flix. Diagnosi del problema i solució»

IV Jornades de Física i Química / I Trobada d’Educació Química

16a Conferència Fèlix Serratosa

Any Internacional de la Química 2011

2010

• Cicle sobre els Premis Nobel de l’any 2010. Conferència: «Reaccions d’acoblament creuat: eines simples per a la construcció de molècules complexes»

• Primera Jornada Medi Ambient i Societat: pautes per a la gestió ambiental

X Memorial Enric Casassas «La seguretat alimentària i la química analítica»

Concurs Calendari IYC 2011