Clàssics de la química

Editors: Consol Blanch i Colat i Pere Grapí i Vilumara

La publicació dels «Clàssics de la Química» va començar l’any 2004 amb el títol L’àtom i la molècula, de Gilbert N. Lewis, a càrrec de Josep Castells i Guardiola. La intenció d’aquesta col·lecció és donar a conèixer als químics de parla catalana alguns dels textos publicats (principalment en revistes científiques) en què s’han presentat idees clau que han revolucionat el món de la química i que continuen sent actualment imprescindibles per a entendre aquesta matèria. A part de la traducció al català del text original, cada volum es completa amb dades bibliogràfiques de l’autor així com del context històric i científic en què es va fer aquesta important aportació a la química.

La periodicitat de publicació és anual i es distribueix gratuïtament a tots els socis.

Podeu consultar tots els números publicats al Portal de publicacions de l’IEC.