Clàssics de la química

This post is also available in: English

Editors: Consol Blanch i Colat i Pere Grapí i Vilumara

La publicació dels «Clàssics de la Química» va començar l’any 2004 amb el títol L’àtom i la molècula, de Gilbert N. Lewis, a càrrec de Josep Castells i Guardiola. Aquesta col·lecció tracta dels científics que han estat especialment rellevants en la seva àrea d’estudi, i inclouen la qüestió o descoberta que va ser important en la seva carrera i que va afectar el futur de la química.

La intenció d’aquesta col·lecció és donar a conèixer als químics de parla catalana alguns dels textos publicats (principalment en revistes científiques) en què s’han presentat idees clau que han revolucionat el món de la química i que continuen essent actualment imprescindibles per a entendre aquesta matèria.

Cada volum està escrit en català i consta de tres capítols importants:

  1. La biografia del científic i el context històric i científic en el qual s’ha desenvolupat la seva important contribució a la química.
  2. L’article més significatiu de la vida professional del científic: l’article original, la traducció al català i una discussió crítica de l’article duta a terme per l’autor del llibre.
  3. Referències bibliogràfiques: una llista completa de tota l’obra del científic estudiat.

La periodicitat de publicació és anual i es distribueix gratuïtament a tots els socis de la Societat Catalana de Química.

Podeu consultar tots els números publicats al Portal de publicacions de l’IEC.