Activitats programades

  • No hi ha novetats

Jornada Seminari

«Célestin Freinet amb motiu del cinquantenari de la seva mort (1966-2016)»

Lloc: Sala Mirador. Departament de Teoria i Història de l’Educació. Universitat de Barcelona.

Data: 25 d’abril de 2017

Programa