Activitats programades
  • No hi ha novetats

Pedagogies de la democràcia i la resistència a l’Europa del segle XX i fins avui

HÉLOÏSE Col·loqui Internacional

Lloc: Institut d’Estudis Catalans

Dates: Del 7 al 9 de febrer de 2019

Programa

1a circular