Activitats programades
  • No hi ha novetats

Junta

Els membres de la junta són els següents:

President: Joan Soler i Mata
Presidents d’honor: Jordi Monés i Pujol-Busquets
Salomó Marquès Sureda
Vicepresidentes: M. Carme Agulló Díaz
Francesca Comas i Rubí
Tresorer: Jordi García Farrero
Secretari: Julià Vilar i Herms
Vocals: Bernat Sureda García (director publicacions)
Xavier Motilla Salas (secretari publicacions)
Maximiliano Fuentes Codera
Montserrat Gurrera Lluch
Xavier Laudo Castillo
Alejandro Mayordomo Pérez
Isabel Miró Montoliu
Àngel Moreu Calvo
M. Pilar Navarro Rodríguez
Antoni Tort i Bardolet
Delegat de l’IEC: Josep González-Agàpito