Activitats programades

  • No hi ha novetats

XVIII Jornades d’Història de l’Educació

«Resistència al franquisme i educació no formal»

Banyoles, novembre de 2007

El Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB), la Societat d’Història de l’Educació als Països de Llengua Catalana (SHEPLLC) i la Universitat de Girona, amb la col·laboració d’institucions i entitats diverses, dediquem aquest Col·loqui de Tardor 2007 a l’estudi de la resistència durant la dictadura franquista (1939-1975) en l’àmbit no escolar.

Actualment, ja hi ha força estudis publicats sobre l’escola a l’època franquista i són prou conegudes les propostes de renovació pedagògica i de resistència cultural durant els anys de la dictadura. En canvi, falten estudis que ens permetin conèixer la resistència contra el franquisme en l’àmbit de la societat civil, per exemple, ateneus, centres excursionistes, centres parroquials, associacions culturals, grups de teatre, orfeons i corals, revistes i altres publicacions, moviment escolta, casals i colònies, etc., activitats que s’adreçaven a la conscienciació i formació cívica com a forma de resistència activa a la dictadura.

L’objectiu d’aquestes jornades és el de recollir la memòria històrica de l’època franquista en el camp de l’educació no escolar. En concret, es pretén recollir la història que en aquest camp d’estudi varen portar a terme entitats civils i religioses i, en la mesura del possible, també el testimoni dels mateixos protagonistes. Es tracta de mostrar aquelles activitats que durant la dictadura franquista maldaren per mantenir viva la nostra llengua, la nostra història, la nostra cultura, malgrat la voluntat de les autoritats franquistes per uniformar la societat i anorrear tot allò que comportava pluralitat i diversitat.

Programa en pdf
Continua llegint

Seminari sobre «Memòria i actualitat del pensament Educatiu Republicà»

Lloc:  Xàtiva, a la Casa de la Cultura
Dies: 31 de març i 1 d’abril de 2006

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, juntament amb el Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València, i amb la col·laboració d’Amics de La Costera i el Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle de la Universitat de València, ha organitzat el primer seminari en ocasió del 75 aniversari de la II República. La Societat preveu fer dos seminaris més dintre d’aquest cicle commemoratiu, el primer a Barcelona i el segon a Mallorca, que aniran adreçats a analitzar i debatre la realitat de l’escola de la República en temps de pau i de guerra, i les conseqüències d’aquesta a través de la depuració i l’exili, tant interior com exterior.

Aquest primer seminari ha tingut lloc a la Casa de la Cultura de Xàtiva, i ha comptat amb tres ponències que han encapçalat i encetat el debat posterior:

• Antecedents del pensament educatiu republicà a Espanya. Per Eugenio Otero Urtaza, de la Universidad de Santiago de Compostela.
• El pensament educatiu republicà: utopia o realitat? Per Antonio Molero Pintado, de la Universidad de Alcalà de Henares.
• Actualitat del pensament educatiu republicà. Per Antoni J. Colom Cañellas, de la Universitat de les Illes Balears.

Programa en pdf