Activitats programades

  • No hi ha novetats

Seminari sobre «Memòria i actualitat del pensament Educatiu Republicà»

Lloc:  Xàtiva, a la Casa de la Cultura
Dies: 31 de març i 1 d’abril de 2006

La Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, juntament amb el Departament d’Educació Comparada i Història de l’Educació de la Universitat de València, i amb la col·laboració d’Amics de La Costera i el Vicerectorat d’Investigació i Tercer Cicle de la Universitat de València, ha organitzat el primer seminari en ocasió del 75 aniversari de la II República. La Societat preveu fer dos seminaris més dintre d’aquest cicle commemoratiu, el primer a Barcelona i el segon a Mallorca, que aniran adreçats a analitzar i debatre la realitat de l’escola de la República en temps de pau i de guerra, i les conseqüències d’aquesta a través de la depuració i l’exili, tant interior com exterior.

Aquest primer seminari ha tingut lloc a la Casa de la Cultura de Xàtiva, i ha comptat amb tres ponències que han encapçalat i encetat el debat posterior:

• Antecedents del pensament educatiu republicà a Espanya. Per Eugenio Otero Urtaza, de la Universidad de Santiago de Compostela.
• El pensament educatiu republicà: utopia o realitat? Per Antonio Molero Pintado, de la Universidad de Alcalà de Henares.
• Actualitat del pensament educatiu republicà. Per Antoni J. Colom Cañellas, de la Universitat de les Illes Balears.

Programa en pdf

XVII Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans: història i històries de la lectura

Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Lloc: Palma de Mallorca
Dies: del 17 al 19 de novembre de 2005

L’Institut d’Estudis Baleàrics juntament amb la Universitat de les Illes Balears i la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana, convoca en un acte conjunt les XVII Jornades d’Història de l’Educació dels Països Catalans i les XXIV Jornades d’Estudis Històrics Locals.

La temàtica de les jornades se centra en l’anàlisi de la lectura al llarg de la història de l’educació. Es podran presentar comunicacions dintre d’aquesta temàtica central, ajustant-se a alguna de les seccions següents:

1. Lectura i educació com a elements de debat i reflexió al llarg de la història.

2. Ensenyar i aprendre a llegir al llarg de la història (accés a la lectura: alfabetització, mètodes i materials per a l’ensenyança de la lectura, sistemes de lectura, etc. )

3. Espais i contexts per a la lectura i el seu foment al llarg de la història (biblioteques i centres de lectura (biblioteques populars, biblioteques municipals, Casinos i Ateneus, Cercles obrers), programes i activitats per al foment de la lectura, campanyes de divulgació de la lectura, cercles de lectors, etc…)

4. Lectures educatives al llarg de la història (novel·les, llibres infantils i juvenils, contes, rondalles, llibres escolars de lectura, col·leccions d’obres de lectura, etc.)