Activitats programades

  • No hi ha novetats

Seminari sobre «Memòria i fonts orals en la història de l’educació»

Lloc: Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (carrer d’Emili Grahit, 77)
Dia: Divendres 7 d’octubre de 2005

Programa

9’30 hores – 11 hores
Memoria y olvido en la Historia de la educación, a càrrec del Dr. Juan Manuel
Fernández Soria, professor d’Història de l’Educació a la Universitat de València.
Pausa cafè

11’30 hores -13’30 hores
Possibilitats i risc de les fonts orals en la investigació històrico-educativa, a
càrrec de la Dra. M. del Carme Agulló Díaz, professora d’Història de l’Educació a la
Universitat de València.
La reconstrucción de la memoria escolar a través de las autobiografías, a càrrec
de la Dra. Mercedes Suárez Pazos, professora de Didàctica de la Universidade de Vigo,
centre d’Ourense.

14’30 hores
Dinar

Seminari d’Història de l’Educació: l’Escola rural, balanç d’un segle

Data: 3 de desembre de 2004
Lloc: Universitat de Vic

La història de l’’educació i de l’escola en el medi rural durant els darrers cent anys és la història d’’un abandonament i, a la vegada, d’una lluita per la supervivència i la renovació pedagògica. El balanç té llums i ombres. Per una banda, ens presenta la història de la ventafocs o la parenta pobra del sistema educatiu espanyol. En molts moments històrics és la història de la pitjor de les polítiques educatives: l’’absència de qualsevol política en relació amb l’’educació del món rural. Però des d’’un altre punt de vista, el balanç també ens presenta iniciatives, propostes i experiències pedagògiques que entronquen directament amb els moviments renovadors i de lluita per la millora de l’’educació pública.

Per analitzar i construir aquest balanç de l’’escola rural al llarg del segle XX, la Societat d’’Història de l’’Educació dels Països de Llengua Catalana i la Facultat d’’Educació de la Universitat de Vic us conviden al Seminari d’’Història de l’Educació sobre el tema «L’’escola rural, balanç d’’un segle».

A partir de tres ponències centrades en tres períodes històrics ben marcats —la Segona República, el franquisme i la transició i l’etapa democràtica—, volem proposar als participants un marc per al debat i la reflexió col·lectius. Des d’’una perspectiva historicoeducativa, el Seminari vol aportar nous elements per a la construcció d’una escola rural arrelada al territori i adequada a les necessitats i als reptes de la societat global d’’avui.

Programa en pdf

Organitzat conjuntament amb la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic.

Presentació del número 27 de la revista Temps d’Educació

Data: 28 de juny de 2004 ales 19 hores
Lloc: Institut d’Estudis Catalans, sala Pi i Sunyer

També es presentarà l’obra Ètica intercultural de Norbert Bilbeny, professor d’estètica de la Universitat de Barcelona.

Hi intervindran:
Jordi Monés, president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de Llengua Catalana.
Miquel Martínez, director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona.
Conrad Vilanou, director de la revista Temps d’Educació.