Crida d’articles per al monogràfic sobre «L’avaluació de les polítiques lingüístiques» TSC núm. 32 (2022)

ENGLISH BELOW http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/   Número 32 (2022) – Monogràfic: «L’avaluació de les polítiques lingüístiques» 

Treballs de Sociolingüística Catalana és una revista en format paper i electrònic que actualment té periodicitat anual. La revista fa una crida d’articles per al número 32 (2022), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «L’avaluació de les polítiques lingüístiques», com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista, o ressenyes de llibres.

Per a la secció monogràfica us convidem a col·laborar-hi dins el tema següent: «L’avaluació de les polítiques lingüístiques». La crida d’articles va dirigida a tots aquells (tant acadèmics i investigadors com activistes) que hagin investigat i treballat en el tema de l’avaluació de les polítiques lingüístiques. L’ample camp de l’avaluació de les polítiques lingüístiques inclou tots aquells intents de valorar i avaluar sistemàticament els efectes (si voleu, els costos, els beneficis, les errades) de les polítiques tant en l’àmbit públic com privat (organitzacions tan governamentals com privades) que han intentat intervenir en les competències, els usos i les ideologies lingüístics. Zones com el Québec, Nova Brunsvick, País de Gal·les, Euskalerria o Irlanda, per exemple, han treballat ja molt en l’avaluació de les polítiques lingüístiques. Estem convençuts que podem aprendre molt els uns de les altres, si intercanviem i compartim informació a partir de les nostres experiències.

Cal afegir que, a part de la possibilitat de publicar dins la part monográfica del volum, les persones interessades poden, com és habitual, enviar articles per a la secció miscel·lània de tema completament lliure en el marc de la revista.

La revista tradicionalment ha publicat articles en català, però també rebem de grat articles de qualitat en altres llengües com el castellà, l’anglès, el francès, l’italià, el portuguès i gallec, i l’alemany d’autors de fora del domini lingüístic català. Els articles han de tenir una extensió màxima de 40.000 caràcters amb espais (incloent-hi els annexos), i en el cas de les ressenyes, l’extensió màxima és de 10.500 caràcters amb espais. La data màxima per a la recepció d’articles per al número 32 és l’1 de març de 2021, mitjançant el formulari de la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/information/authors>. S’aconsella als autors consultar les normes de publicació de la revista <http://revistes.iec.cat/revistes224/index.php/TSC/about/submissions> abans de redactar els textos. Com és preceptiu, tots els articles han de passar per dues avaluacions externes i anònimes abans de la seva acceptació per a la publicació. És recomanable que ens envieu una proposta abans mitjançant l’adreça de gestió tsc(arrova)iec(punt)cat. 

Treballs de Sociolingüística Catalana és des del 1977 l’anuari de la Societat Catalana de Sociolingüística (abans Grup Català de Sociolingüística), filial de l’Institut d’Estudis Catalans. D’acord amb els objectius estatutaris de la Societat, Treballs de Sociolingüística Catalana estimula i reflecteix la recerca en sociolingüística, entesa en el sentit ampli i integrador que l’ha caracteritzada en els països de llengua catalana. Són doncs benvinguts a la revista tots els articles inèdits en els camps de la sociologia de la llengua, l’antropologia de la llengua, el variacionisme, la psicologia social de la llengua, la política i planificació lingüístiques i el dret lingüístic, etc. especialment els referits a la nostra àrea lingüística i als processos de normalització lingüística, de manera preferent en llengua catalana. Les persones destinatàries de la revista són tant especialistes en sociolingüística, dins i fora dels àmbits universitaris, com ciutadans amatents a conèixer en profunditat la situació sociolingüística als nostres països. Podeu accedir al contingut de la revista mitjançant la pàgina web <http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/>. La revista Treballs de Sociolingüística Catalana ha assolit un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR) i s’indexa en diferents bases de dades, entre les que destaca l’Emerging Sources Citation Index (WoS), Linguistic Bibliography i té la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat.  

Des de la seua fundació (1976) i fins al número 14/15 (2000) la revista va ser dirigida per Francesc Vallverdú i publicada per Editorial Tres i Quatre. El número 16 (2002) va estar a càrrec de Francesc Vallverdú i Emili Boix, mentre que a partir del 17 aquest darrer n’és el director. El número 14-15 (2000) va estar dedicat als «Aspectes sociolingüístics de la immigració extraeuropea als Països Catalans», el 16 (2002) a «Llengua i societat al País Valencià», el 17 (2003) a «L’ús oral del català. Dades, reflexions i propostes», el 18 (2004) a «La situació sociolingüística a les Illes Balears», el 19 (2006) a «La situació sociolingüística a Andorra», el 20 (2010) a «Llengua i ensenyament», el 21 (2011) a «La sociolingüística catalana, balanç i reptes de futur», el 22 (2012) a «Els usos lingüístics a Catalunya. Balanç i perspectives de futur» i «Competències, representacions i usos de la llengua en l’àmbit juvenil», el 23 (2013) a «La sociolingüística de la variació en l’àmbit de la llengua catalana», el 24 (2014) a «Les ideologies lingüístiques», el 25 (2015) a «L’avaluació de la implantació de la normativa lingüística», el 26 (2016) a «Les llengües en les TIC», el 27 (2017) a «La transmissió lingüística intergeneracional», el 28 (2018) a «Llengua i poder», el 29 (2019) a «La llengua catalana i la mundialització», el 30 (2020) a les «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants», el 31 (2021) a «L’estandardologia comparada: teoria i pràctica» i el 32 (2022) a «L’avaluació de les polítiques lingüístiques».

ENGLISH Call for papers – Treballs de Sociolingüística Catalana  Issue 32 (2022) – Monographic: «The evaluation of language policies». Click below

Continua llegint

[Cancel·lació] Niu de suport de la SOCS per a Treballs de Fi de Grau i de Màster 2020

Aquest acte s’ha hagut de cancel·lar seguint les instruccions de confinament a Catalunya i d’aturada de les activitats d’ensenyament amb motiu de l’epidèmia de CoVid-19.

La Societat Catalana de Sociolingüística del IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà a la Universitat Rovira i Virgili dimecres 25 de març de 2020.

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels 8 tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i/o l’anàlisi del discurs dona resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG. La jornada es clourà amb una conferència.

 • Taller 1: Sociolingüística i ensenyament de llengües; educació multilingüe
 • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics
 • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; polítiques i usos lingüístics
 • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques
 • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística; etnolingüística
 • Taller 6: Pragmàtica; llengua en els mitjans de comunicació; anàlisi de la interacció
 • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics
 • Taller 8: Paisatges lingüístics; comunicació intercultural.

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.

INFORMACIONS CLAU

Data: 25 de març de 2020

Hora: 11:30-14:30

Lloc: Universitat Rovira i Virgili (aula per concretar)

Objectiu: oferir tallers pràctics en què 8 experts en sociolingüística donen resposta i debaten entorn d’una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) sobre temàtica sociolingüística  

Crida:

 1. Participants amb presentació: dirigit a alumnes que estiguin preparant o cursant l’assignatura del TFG o TFM en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs en català, castellà i/o anglès. L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per als experts o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules). El formulari per l’enviament de propostes com a participant amb presentació està disponible aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkYPLJhq1fX7JWcgwI42mbpcVpmVJj_uIiGqJyBPI18kyVg/viewform (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).
 2. Assistents sense presentació: aquest és un acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu fins al 10 de març del 2020 a miquelangel.pradilla@urv.cat explicitant-hi les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).

Borses de viatge: oferim borses de viatge per desplaçaments (en funció el quilometratge entre la universitat d’origen i la URV), destinades a l’alumnat que hagi estat acceptat i que ho sol·liciti. El procediment per a sol·licitar aquest suport econòmic s’especifica en el formulari en línia per a l’enviament de propostes.

Dates:

 • Crida de propostes: del 25 de febrer al 10 de març de 2020.
 • Notificació d’acceptació i assignació del taller als participants amb presentació: 16 de març del 2020.

Inscripció: hi ha 40 places per a participants, que seran atorgades per ordre d’enviament i acceptació de propostes. Acte gratuït per tota la comunitat universitària. L’afiliació a qualsevol universitat són obligatòries. Es lliurarà certificat a totes les persones participants i assistents.

Podeu adreçar-nos les vostres preguntes a miquelangel.pradilla@urv.cat o maria.sabate@udl.cat

Activitats programades

 • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració