La llengua catalana i la mundialització: presentació del núm. 29 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Dijous, 13 de febrer, a les 19h, a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC (C. Carme 47, Barcelona)

El Dr. Emili Boix i Fuster (UB), editor en cap de la revista de la SOCS, ens presentarà el número 29 de la revista dedicat al tema de la llengua catalana i la mundialització. Seguirà la intervenció de la professora Judit Freixa Aymerich (UPF), autora d’un dels estudis publicats dins el monogràfic, amb el títol de “La neologia catalana i la mundialització”.

 

Judit Freixa Aymerich

La neologia catalana i la mundialització

En els trenta anys de detecció de paraules noves a la premsa, l’Observatori de Neologia ha observat un creixement constant de la presència de manlleus d’altres llengües. Del 17,66 % de l’any 1989, s’ha arribat al màxim històric del 32,49 %. En tres dècades, doncs, l’espai de formació pròpia de paraules noves s’ha reduït notablement i a un ritme de mig punt anual de mitjana. En aquest article ens proposem de descriure aquest augment constant de la presència de manlleus en la premsa catalana d’àmplia difusió. Analitzarem el paper que hi fan les diferents llengües: primer l’anglès, que és la llengua que té més pes sobre el català; després el castellà, llengua de manlleu menys freqüent en els darrers anys, i finalment les altres llengües (francès, italià, alemany, basc, rus, japonès, àrab i encara d’altres). Finalment ens proposem de reflexionar sobre els motius que impulsen aquesta evolució. Partint de la base que la mundialització hi té un paper fonamental, volem veure de quina manera es materialitza i quina importància tenen altres factors com la poca permeabilitat als manlleus que presenten els diccionaris catalans, l’increment de llengües en l’escenari comunicatiu general, la baixa implantació de les propostes de normalització per evitar manlleus i la diversificació de fonts catalanes de premsa.

 

Nous parlants de català: trajectòries i identitats socials

Conferència

Marina Massaguer 

11 de març a les 12 h.

Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili

 

Una porció significativa dels catalanoparlants actuals són nous parlants, és a dir, persones que no van aprendre català en l’entorn familiar quan eren infants, sinó que l’han adoptat en alguna etapa de la seva trajectòria vital. En aquesta sessió s’oferirà una panoràmica de la recerca sociolingüística més recent sobre qui són aquests nous parlants i sobre com, quan i per què adopten el català. S’aprofundirà en la manera com les seves trajectòries qüestionen una sèrie d’aspectes generalment assumits sobre la relació entre llengua i identitat, i s’exposaran algunes de les preguntes que la recerca sobre aquests perfils de parlants planteja per a la sociolingüística i la política i la planificació lingüístiques

Nous talents en sociolingüística catalana: 6a edició

Foto per Stanley Morales de Pexels

Aquest novembre se celebra una nova edició, la sisena, dels «Nous talents en sociolingüística catalana». Una iniciativa de la SOCS pensada per a reconèixer treballs de fi de grau i de fi de màster d’excel·lència en les diferents línies de recerca en sociolingüística a les universitats dels Països Catalans.

Atesa la quantitat i la qualitat de les propostes rebudes, en aquesta 6a edició s’han organitzat dues jornades obertes al públic de presentació de treballs: dimecres 20 de novembre, la sessió se celebrarà al Campus del Poblenou Universitat Pompeu Fabra; dimecres 27 de novembre, a la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. L’organització dels actes compta amb la col·laboració de la Facultat i el Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF i de la Facultat de Filologia i Comunicació i del CUSC—Centre de Recerca en Sociolingüística i Comunicació de la UB.

La més sincera enhorabona a les premiades i premiats.

 

Dimecres 20 de novembre

14:30-16:30h | Aula 55.309

Edifici Tànger, Campus del Poblenou, Universitat Pompeu Fabra (Carrer de Tànger, 122-140)

—Farida Boudichat: La transmissió intergeneracional de l’amazic a Osona (TFG, UB)

—Mireia Chavarria: L’accent importa? El català que parlen les dones andaluses a Barcelona (TFG, UOC)

—Júlia Florit: Comparative Analysis of Stress-shifting pronominal enclitisation in two Menorcan towns (TFG, UPF)

—Gloria Jurado: English Language Assistantship Programmes as Municipal Public Policy (TFG, UAB)

Dimecres 27 de novembre

18:30-20:30h | Sala Gabriel Oliver

Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 585)

—Maria Maslanka: «English frenzy» among Spanish higher education students (TFG, UAB)

—Marta Busquets: «Prenia notes per enrecordar-se’n del que deien els advocats»: la sintaxi col·loquial a la GIEC (TFM, UB)

―Ian Montgomery: «Welcome to America»: Immigrants’ perceptions of welcomeness as a factor in L2 acquisition (TFM, UB)

—Valeria Ramírez: Conseqüències de l’hegemonia de l’anglès en la ciència: el cas dels doctorands colombians en ciències biològiques (TFM, UB)

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració