El model lingüístic d’À Punt Mèdia, una aposta per la normalització del valencià

Dijous, 25 octubre a les 18:30

Sala Puig i Cadafalch, Institut d’Estudis Catalans, C. Carme 47 de Barcelona

Joan Carles Simó
Cap de la Unitat d’Estil i Recursos Lingüístics d’À Punt Mèdia

En la meua xarrada m’agradaria explicar-vos de quina manera el naixement d’À Punt, el nou espai públic de comunicació valencià, pot contribuir a la normalització del valencià en la nostra societat. Us parlaré del nostre llibre d’estil, dels models d’estàndard que fem servir i de les tasques que duem a terme com a assessors lingüístics: què, quan i com corregim. De les possibilitats que té la llengua al País Valencià i de les limitacions derivades de la situació sociolingüística actual. De la petjada que ha deixat en les generacions més joves el procés d’estandardització per mitjà de l’ensenyament.

També us vull parlar de l’empobriment fonètic de la llengua i de la percepció distorsionada que es té dels trets més genuïns del valencià —uns trets que potser estan en perill d’extinció— en un context marcat per l’omnipresència “ambiental” del castellà. Quin valencià aprenen els més joves? Ens trobem davant d’un cas de diglòssia interna, de criollització potser?

Un altre assumpte que no deixaré de banda és el “problema” que representa produir uns continguts de ficció i entreteniment que captiven per la naturalitat en l’ús de la llengua i no resulten estridents per encotillats rígidament a la normativa. Tampoc voldria passar per alt el repte que suposa l’acceptació, per part de les comarques valencianes castellanoparlants, d’uns mitjans que es vehiculen íntegrament en valencià.

A més a més, us faré cinc cèntims de la relació amb les productores i els estudis de doblatge, i de la comunicació amb els lingüistes externs que hi treballen. Em referiré també a les trobades que he tingut amb representants de les institucions (Direcció General de Política Lingüística, AVL, IEC) i a la visita que vaig fer a TV3 i Catalunya Ràdio, institucions i mitjans de comunicació amb els quals considere imprescindible mantindre el contacte.

Finalment, enfilant el camí que porta de la realitat al desig, descriuré breument les característiques ideals de la llengua d’À Punt, us presentaré alguns projectes de futur (una plataforma de recursos lingüístics i una altra destinada a l’aprenentatge de llengües) i acabaré subratllant la importància cabdal del compromís lingüístic personal per a la previvència de tot el català.

Vull agrair-vos de bestreta la possibilitat que em doneu de compartir amb vosaltres el relat de la tasca que desenvolupem els lingüistes en À Punt Mèdia, i espere aprendre de les intervencions i els suggeriments que puguen sorgir en el col·loqui posterior, tan importants per a mi com el que jo us puga contar.

Llengua i Poder: Presentació de Treballs de Sociolingüística Catalana 28

Dijous 27 de setembre, a les 18:30h, a la Sala Puig i Cadafalch de l’IEC (C. Carme 47, Barcelona)

El Dr. Emili Boix i Fuster (UB), editor en cap de la revista de la SOCS, ens presentarà el número 28 de la revista dedicat al tema de llengua i poder. Seguirà la intervenció d’una de les autores d’aquesta publicació, que explicara la seva aportació a la temàtica:

 

Rosa Urtasun

Llengua i poder simbòlic: anàlisi d’arguments d’editorials de premsa

Aquest treball se centra en el poder simbòlic com aquell tipus de poder lligat a la construcció de sentit i a la seva legitimació. Es parteix de la noció de legitimitat entesa com a autoritat, però també com a realitat que es considera normal, de sentit comú, que es dóna per descomptada. El treball il·lustra l’aplicació dels esquemes de la teoria de l’argumentació de Perelman i Olbrechts-Tyteca com a eines d’anàlisi que ajudin a explicitar els mecanismes que vehiculen diversos posicionaments i com una possible via per a concretar nocions genèriques, com ara construcció de sentit, visió de la realitat o esquemes i estructures mentals, nocions vinculades al concepte de poder simbòlic.

 

El programa COST: avaluació i experiència

Dijous, 24 de maig de les 15:00 à les 18:00.

Sala Tibi3_EstHumanitats_S201_20pax, de la Universitat Oberta de Catalunya

Av. Tibidabo 35

Joan Pujolar i Maite Puigdevall, professors de la UOC.

Entre els anys 2013 i 2017 l’agència COST (Cooperation in Science and Technology) de la UE finançà una xarxa acadèmica sobre el tema “Els nous parlants en l’Europa Multilingüe.” amb la participació més de 300 estudiosos de 28 països, ha estat una de les xarxes més grans de temàtica sociolingüística. Amb un pressupost global de 508.000€ impulsà l’organització de 10 grups de treball, 45 jornades, 3 simposis i dotzenes de visites d’intercanvi. Ha donat lloc a prop de 300 publicacions entre articles, capítols o llibres.

En aquest acte Joan Pujolar, que fou vicepresident de la xarxa, i Maite Puigdevall, com a líder del grup de treball sobre “Speakerness: Subjectivities, Trajectories and Socialisation”, explicaran la seva experiència de participació en aquesta iniciativa. La sessió pot ser d’interès a persones que vulguin conèixer les dinàmiques de finançament de la recerca a la Unió Europa. S’explicarà com es portaven els temes de planificació i gestió, i com els vivien els participants a diversos nivells. És discutirà en quina mesura aquestes iniciatives poden ajudar a fer avançar els camps de coneixement i les carreres académiques dels participants. Bona part de l’esdeveniment serà em format seminari.

Acte organitzat conjuntament per la SOCS i el grup de recerca Identi.cat.

Activitats programades

  • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració