[Cancel·lació] Niu de suport de la SOCS per a Treballs de Fi de Grau i de Màster 2020

Aquest acte s’ha hagut de cancel·lar seguint les instruccions de confinament a Catalunya i d’aturada de les activitats d’ensenyament amb motiu de l’epidèmia de CoVid-19.

La Societat Catalana de Sociolingüística del IEC organitza una jornada de tallers pràctics per donar suport a l’alumnat que estigui preparant i cursant l’assignatura del Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica o l’anàlisi del discurs, en català, castellà o anglès. Enguany, se celebrarà a la Universitat Rovira i Virgili dimecres 25 de març de 2020.

L’objectiu és propiciar la discussió i ajudar a resoldre dubtes i debatre idees en un dels 8 tallers proposats a continuació, en què una persona experta reconeguda en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i/o l’anàlisi del discurs dona resposta a una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de TFG. La jornada es clourà amb una conferència.

 • Taller 1: Sociolingüística i ensenyament de llengües; educació multilingüe
 • Taller 2: Demolingüística; censos lingüístics
 • Taller 3: Multilingüisme en organitzacions; polítiques i usos lingüístics
 • Taller 4: Nous parlants: biografies i trajectòries lingüístiques
 • Taller 5: Comunitats de parla catalana; canvi i variació lingüística; etnolingüística
 • Taller 6: Pragmàtica; llengua en els mitjans de comunicació; anàlisi de la interacció
 • Taller 7: Política lingüística; justícia lingüística; drets lingüístics
 • Taller 8: Paisatges lingüístics; comunicació intercultural.

L’alumnat interessat s’ha d’inscriure a través del formulari en línia que trobareu a continuació.

INFORMACIONS CLAU

Data: 25 de març de 2020

Hora: 11:30-14:30

Lloc: Universitat Rovira i Virgili (aula per concretar)

Objectiu: oferir tallers pràctics en què 8 experts en sociolingüística donen resposta i debaten entorn d’una pregunta (sobre teoria, metodologia, recollida i anàlisi de dades, etc.) generada prèviament per un/a alumne/a de Treball de Fi de Grau (TFG) o de Màster (TFM) sobre temàtica sociolingüística  

Crida:

 1. Participants amb presentació: dirigit a alumnes que estiguin preparant o cursant l’assignatura del TFG o TFM en l’àmbit de la sociolingüística, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs en català, castellà i/o anglès. L’alumnat interessat omplirà un formulari en línia amb (1) les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament); (2) el títol provisional del TFG; (3) la tria del taller en què voldria participar en primera opció i en segona opció; (4) un resum del seu projecte de TFG (màxim 200 paraules), explicant què es vol investigar, com, amb quines dades, on, quan, i per a qui / per què; i (5) una pregunta o proposta de debat per als experts o, alternativament, una mostra de dades per treballar o el problema a consultar (màxim 200 paraules). El formulari per l’enviament de propostes com a participant amb presentació està disponible aquí: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRkYPLJhq1fX7JWcgwI42mbpcVpmVJj_uIiGqJyBPI18kyVg/viewform (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).
 2. Assistents sense presentació: aquest és un acte obert a tota la comunitat universitària, amb inscripció prèvia. Les persones interessades a assistir a l’acte sense presentació pròpia han d’escriure un correu fins al 10 de març del 2020 a miquelangel.pradilla@urv.cat explicitant-hi les seves dades personals (nom i cognoms, universitat i departament (del 25 de febrer al 10 de març de 2020).

Borses de viatge: oferim borses de viatge per desplaçaments (en funció el quilometratge entre la universitat d’origen i la URV), destinades a l’alumnat que hagi estat acceptat i que ho sol·liciti. El procediment per a sol·licitar aquest suport econòmic s’especifica en el formulari en línia per a l’enviament de propostes.

Dates:

 • Crida de propostes: del 25 de febrer al 10 de març de 2020.
 • Notificació d’acceptació i assignació del taller als participants amb presentació: 16 de març del 2020.

Inscripció: hi ha 40 places per a participants, que seran atorgades per ordre d’enviament i acceptació de propostes. Acte gratuït per tota la comunitat universitària. L’afiliació a qualsevol universitat són obligatòries. Es lliurarà certificat a totes les persones participants i assistents.

Podeu adreçar-nos les vostres preguntes a miquelangel.pradilla@urv.cat o maria.sabate@udl.cat

La llengua catalana i la mundialització: presentació del núm. 29 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Dijous, 13 de febrer, a les 19h, a la Sala Pi i Sunyer de l’IEC (C. Carme 47, Barcelona)

El Dr. Emili Boix i Fuster (UB), editor en cap de la revista de la SOCS, ens presentarà el número 29 de la revista dedicat al tema de la llengua catalana i la mundialització. Seguirà la intervenció de la professora Judit Freixa Aymerich (UPF), autora d’un dels estudis publicats dins el monogràfic, amb el títol de “La neologia catalana i la mundialització”.

 

Judit Freixa Aymerich

La neologia catalana i la mundialització

En els trenta anys de detecció de paraules noves a la premsa, l’Observatori de Neologia ha observat un creixement constant de la presència de manlleus d’altres llengües. Del 17,66 % de l’any 1989, s’ha arribat al màxim històric del 32,49 %. En tres dècades, doncs, l’espai de formació pròpia de paraules noves s’ha reduït notablement i a un ritme de mig punt anual de mitjana. En aquest article ens proposem de descriure aquest augment constant de la presència de manlleus en la premsa catalana d’àmplia difusió. Analitzarem el paper que hi fan les diferents llengües: primer l’anglès, que és la llengua que té més pes sobre el català; després el castellà, llengua de manlleu menys freqüent en els darrers anys, i finalment les altres llengües (francès, italià, alemany, basc, rus, japonès, àrab i encara d’altres). Finalment ens proposem de reflexionar sobre els motius que impulsen aquesta evolució. Partint de la base que la mundialització hi té un paper fonamental, volem veure de quina manera es materialitza i quina importància tenen altres factors com la poca permeabilitat als manlleus que presenten els diccionaris catalans, l’increment de llengües en l’escenari comunicatiu general, la baixa implantació de les propostes de normalització per evitar manlleus i la diversificació de fonts catalanes de premsa.

 

Activitats programades

 • No hi ha novetats

Pàgina del 40è aniversari

Administració