Els estudis de llengua i dret durant els quaranta anys del Grup Català de Sociolingüistica

Dijous, 16 d’octubre a les 19:00, Sala Puig i Cadafalch de l’IEC, al carrer de Carme 47 de Barcelona.

469348986_640   duarte01.jpg_1597595605

Quan es parla de sociolingüística catalana, normalment es pensa en facultats de lletres; però també és bo recordar que la política lingüística als països de parla catalana ha portat a consolidar una tradició d’estudis jurídics, de planificació lingüística i de fixació del llenguatge jurídic i administratiu amb una incidència internacional ben notable, en la qual han treballat nombrosos especialistes tant des de la universitat com des de l’advocacia o el notariat. En aquest col·loqui, Antoni Milian Massana (UAB) i Carles Duarte i Montserrat ens parlaran de com s’iniciaren aquests estudis i com es creà el seu màxim òrgan de difusió: la coneguda Revista de Llengua i Dret. Des d’aquesta revista publicada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, s’ha marcat escola en matèria d’establiment i modernització del llenguatge jurídic català i també s’hi han anat desenvolupant les nocions que han marcat jurisprudència en matèria d’usos oficials i drets lingüístics.

La revista de la SOCS obté la qualificació A del Carhus+

wpid-cover_issue_5457_ca_es.jpgTreballs de Sociolingüística Catalana, la revista editada per la Societat Catalana de Sociolingüística amb el suport tècnic de la Xarxa CRUSCAT,  ha aconseguit la màxima avaluació en el sistema CARHUS, utilitzat a Catalunya per a la classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitat. En la seua actualització CARHUS Plus+ 2014 la revista obté la posició A en un rànquing que avalua la qualitat formal de les revistes entre A (més alta) i D (més baixa). Podeu veure altres bases de dades on esta indexada la revista.

Activitats programades

  • 27.03. - 20.11.2014 |
    ACTES AMB MOTIU DE LA COMMEMORACIÓ DEL 40è ANIVERSARI
    » Més informació «

Pàgina del 40è aniversari

Arxius

Administració