Activitats

Activitats realitzades del curs 2011-2012

Coneixements i usos lingüístics al País Valencià l’any 2010. Anàlisi de la darrera enquesta sociolingüística del SIES

Taula rodona «El front exterior: les polítiques lingüístiques explicades als estrangers

Presentació del volum 21 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Presentació de la SOCS a les Illes Balears

Desigualtat lingüística al sistema públic valencià

Model sistèmic de l’evolució en l’ús del català a Andorra

Presentació del llibre «De política i planificació lingüística. Mirades contemporànies a l’ecosistema comunicatiu català»

«La llengua dels catalans: Cultura, Estat, Nació»

«Gestionar el plurilingüisme: amenaces i oportunitats»

La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur

Polítiques per a la revitalització lingüística

Activitats dutes a terme de 2008 a juliol de 2011

» Taula rodona: «La llengua catalana i la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Anàlisi i perspectives»
» Presentació de Treballs de Sociolingüística Catalana núm. 20
» «La India multilingüe: el tratamiento de las lenguas minoritarias»
» Conferència: «Situació sociolingüística de les diverses llengües indies i de l’hindi, llengua oficial del país»
» Presentació del llibre: «Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona»
» Acte de lliurament del premi Lupa d’Or 2010. Conferència: «Trajectòries lingüístiques dels joves catalans»
» Presentació del llibre: «El català, al carrer»
» Conferència: «Llengua i política. Anàlisi de les dades del Panel 2005»
» Prospectiva en sociolingüística: Simulació social basada en la teoria d’autòmats cel.lulars
» Sistemes migratoris i llengua als territoris de parla catalana
» Psicologia dels usos lingüístics interpersonals
»  Cicle «L’acció institucional actual a favor del català a Catalunya»
»«El català i els joves: les propostes de política lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana»
» Conferència: «Els determinants del coneixement lingüístic de la població immigrada: una aproximació economètrica aplicada al cas del català»
» Assemblea General (24 de febrer de 2010)
» Presentació del llibre «El euskera en la Comunidad Autónoma Vasca (2009). Una aproximación a la diversidad lingüística»
» Conferència: «Minories francòfones del Canadà fora del Quebec»
» Conferència: «El català a la Unió Europea»
» Presentació del llibre: «El morfema ideològic»
» Conferència: «Pluralitat, benestar i política lingüística»
» «Llengua i autodeterminació»
» Presentació del llibre «Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat»
» Taula rodona: «25 anys de normalització lingüística. Un balanç, des de la sociolingüística»
» Cicle «25 anys de la Llei de normalització lingüística»
» Jornada de presentació de la SOCS a Castelló
» Presentació del llibre: «La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística»
» Presentació del llibre: «Les llengües en joc, el joc entre llengües. L’ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya»
» Presentació de la SOCS a Arenys de Mar (19/09/2008)

Activitats dutes a terme de 1998 a juliol 2008

»16/06/2008 Llengua i identitat a Catalunya 2008
»14/04/2008 Els dialectes socials en el català d’avui
»29/11/2007 Presentació del llibre: La llengua catalana, senya d’identitat nacional.
»21/11/2007 Presentació de les dades sociolingüístiques dels territoris de parla catalana
»18/10/2007 Presentació del llibre: La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català
»19/02/2007 Granollers, observatori sociolingüístic
»30/11/2006 La tercera llengua al sistema educatiu
»06/11/2006 Language, identity and turism per Ingrid Piller
»06/06/2006 Catalunya i País Valencià: és possible un espai comunicatiu comú?
»09/05/2006 Presentació del número 18 de Treballs de Sociolingüística Catalana
»23/03/2006 Valor d’ús i valor de canvi de les llengües: una aplicació al món de les empreses
»20/11/2005 Learning and using a second language: context, processes and consequences
»30/06/2005 L’adopció del català com a llengua familiar de castellanoparlants
»20/04/2005 Visita sociolingüística a Perpinyà
»20/03/2005 La política lingüística vista per l’Asociación por la Tolerancia
»26/01/2005 Anàlisis estadístiques multivariables aplicades a les enquestes sociolingüístiques
»02/12/2004 El potencial d’ús de la llengua catalana a la presó model
»20/10/2004 Assaig d’un model numèric sobre l’ús interpersonal del català
»04/07/2004 Perspectives de canvi en el règim lingüístic en la reforma de l’Estatut
»20/04/2004 Un nou model per a l’estudi dels usos lingüístics
»20/04/2004 Noves línies d’actuació en política lingüística
»04/07/2001 Perspectives de canvi en el règim lingüístic en la reforma de l’Estatut
»13/06/2001 La situació lingüística al Tirol del Sud
»13/03/2001 Col.loqui: Usos lingüístics androcèntrics. Una ullada dins i fora dels diccionaris
»01/08/2000 Ideologies lingüístiques: el cas del català xava
»14/11/1999 La Normalització Lingüística a les Illes Balears: estat de la qüestió
»12/06/1998 Planificació i diversitat lingüístiques a l’Àfrica Planificació i diversitat lingüística

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració