Presentació

L’antic Grup Català de Sociolingüística es manifestà per primera vegada a la Universitat Catalana d’Estiu (Prada) el 1973 i es constituí arran del VIII Congrés Mundial de Sociologia de Toronto (agost, 1974), a impuls de Lluís V. Aracil, un dels organitzadors del Congrés, on es van presentar diferents comunicacions relacionades amb la problemàtica sociolingüística de la llengua catalana. La seva creació reflectia l’interès, en el moment que s’albirava un canvi democràtic al país, per organitzar una sociolingüística transformadora i participativa, que formés part d’un moviment històric més vast i alhora pogués ésser avantguarda de la sociolingüística arreu del món.

La SOCS ha estat i és un lloc de confluència de persones, que des de diferents disciplines (sociologia, lingüística, antropologia, psicologia, dret, ciència política, història…) han volgut descriure i canviar la realitat social de les llengües als nostres països. La sociolingüística ha estat doncs concebuda com una ciència engatjada, tant pels seus temes d’estudi, com per les actituds dels que s’hi consagren. La SOCS ha organitzat, des de la seva creació, debats i seminaris sobre tot tipus d’aspectes sociolingüístics, tant per part d’especialistes del país com d’arreu. Membres destacats de la SOCS van col·laborar en l’àmbit de llengua del Congrés de Cultura Catalana (1977-1978) i en el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1986). La revista de la SOCS és l’anuari Treballs de Sociolingüística Catalana, que es publica des del 1977. L’associació, des del 1991, compta amb un representant en el Consell Social de la Llengua Catalana, creat per la Generalitat de Catalunya.

El 24 d’abril de 1981 s’aprovaren els primers Estatuts de l’entitat. En aquell moment de legalització de l’associació, els divuit membres fundadors foren: Lluís Vicent Aracil, Antoni Maria Badia i Margarit, Domènec J. Bernardó, Helena Calsamiglia, Jordi Carbonell, Lluís Creixell, Joan Fuster, Francesc Gimeno, Lluís López del Castillo, Joan Martí, Aina Moll, Vicent Pitarch, Gentil Puig, Modest Reixach, Joaquim Torres, Teresa Turell, Francesc Vallverdú i Gerard Vassalls.

Antoni Badia i Margarit, Francesc Vallverdú i Emili Boix han estat els tres primers presidents de l’associació i actualment ho és Joaquim Torres. La Junta actual de l’entitat es completa amb Jordi Ballart(secretariat), Albert Fabà (tresoreria), Lluís Polanco Roig, Elvira Riera Gil i Josep Torné Gutiérrez(vocals).

La SOCS, també denominada durant un temps ASOLC, és una entitat filial de l’Institut d’Estudis Catalans des del gener de 2008.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració