Premi Modest Reixach

La nostra associació aplega especialistes en sociolingüística que provenen d’àrees molt diverses de tots els territoris del nostre àmbit lingüístic. No debades la sociolingüística, tal com l’entén la SOCS, és una àrea interdisciplinària on s’apleguen des d’universitaris amb les seves especialitats (anàlisi del discurs i de la conversa, sociologia de la llengua, demolingüística, psicologia social del llenguatge) fins a especialistes més aplicats, com tots els que treballen a l’administració pública en àmbits que van des de la planificació i la dinamització lingüística a la política lingüística o la docència.

Els seminaris i congressos que organitza la SOCS intenten coordinar aquesta diversitat interdisciplinària. Ara bé, moltes publicacions dins de la sociolingüística dels països de llengua catalana, en aquest sentit ampli amb què l’hem entesa, són desconegudes pels mateixos sociolingüistes a causa de la diversitat interdisciplinària que els (ens) caracteritza i a causa de la dispersió territorial. La Junta de la SOCS considera que un premi anual per als millors llibres de sociolingüística és una manera de fer més visible i de reconèixer la molta (i bona) feina que es fa en el nostre camp.

 

Edició 2013

Notícies d’abans d’ahir. August Rafanell.

L’Institut d’Estudis Catalans ha atorgat el premi Modest Reixach 2013 al llibre Notícies d’abans d’ahir, del sociolingüista August Rafanell.

La primera part del llibre consta d’un recull d’estudis sobre diversos aspectes de la història de la llengua catalana al segle XX. La segona part inclou una història de la destrucció del català durant el franquisme, amb episodis molt interessants i fonamentals per entendre aquest període. Es tracta d’un llibre amb aspectes innovadors i on l’autor mostra la seva erudició.

Activitats programades
  • No hi ha novetats
Pàgina del 40è aniversari
Administració