L’ensenyament d’idiomes i els seus materials didàctics: una perspectiva política i econòmica.

Títol: L’ensenyament d’idiomes i els seus materials didàctics: una perspectiva política i econòmica.  Ponent: Pau Bori (Universitat de Belgrad). Dia: dijous 5 d’abril del 2018.  Hora: 16h. Aula: 52.221 (2a planta edifici 52. Roc Boronat – Campus Poblenou. (Us adjunto un cartell).

Resum: Aquesta conferència versa sobre ensenyament de segones llengües, política econòmica i ideologia. En concret, es tracta la relació de l’ensenyament d’idiomes i els seus materials didàctics amb l’actual fase del capitalisme, el neoliberalisme.  En una primera part, es presenten els corrents actuals en les polítiques didàctiques per a l’aprenentatge d’un idioma dins el seu context històric, polític i econòmic.

Ens centrem en els treballs del Consell d’Europa i, en particular, en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). S’explica com la creació i posterior implementació del MECR ha seguit un procés dirigit de dalt a baix. També es relaciona aquest document amb els postulats del capital humà, una teoria neoliberal que sosté que el que es fa i s’aprèn ha de ser mesurat científicament per poder-ne avaluar el seu rendiment econòmic. A la segona part de la conferència, examinem el contingut de materials didàctics actuals per a l’aprenentatge d’un idioma, des d’una perspectiva política i econòmica. Recollim els resultats d’estudis recents que indiquen que  llibres de text d’anglès com a llengua estrangera prioritzen i promouen una visió neoliberal de la realitat. A continuació, il·lustrem un contingut neoliberal similar amb exemples extrets de llibres de català per a no catalanoparlants adults. A la vista d’aquests resultats, assenyalem la rellevància que la comunitat educativa prengui consciència de la naturalesa neoliberal de molts dels materials didàctics d’ensenyament d’idiomes. La conferència acaba amb una crida a introduir qüestions de política econòmica i referències al neoliberalisme en la recerca crítica en sociolingüística i lingüística aplicada, i en els estudis de ciències social en general.

Pau Bori es va doctorar a la UPF amb una tesi sobre anàlisi crítica de materials d’ensenyament del català per a adults, on desenvolupava una mirada crítica sobre el Marc Comú Europeu de Referència i la creació de materials d’ensenyament d’L2 que conceben l’aprenent essencialment com un consumidor, un empleat a sou o un turista. Acaba de publicar el llibre Language Textbooks in the Era of Neoliberalism, a Routledge.

www.routledge.com/9781138223196

Administració