Vila, Sorolla: “L’adquisició del català per part dels nouvinguts depèn del lloc d’origen d’on provenen?”

https://twitter.com/CuscUB/status/1101084221580500992

Administració