J. C. Moreno Cabrer: La mimesi lingüística: una dimensió desatesa de la diversitat lingüística mundial

Notes del web de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural:

  1. La mimesi lingüística: una dimensió desatesa de la diversitat lingüística mundial, per Juan Carlos Moreno Cabrera

This post is also available in: English

Juan Carlos Moreno Cabrera
Universidad Autónoma de Madrid

Normalment, la diversitat lingüística del món es planteja en termes proposicionals: un mateix enunciat es pot dir d’una manera diferent en cadascuna de les llengües del món. Es pot adduir, com a exemple, que hi ha més de sis mil formes d’expressar t’estimo i correspon als més de sis mil idiomes que es parlen al món avui dia.

Així, les llengües es veuen com una mena de recipients de diverses formes i mides on s’aboquen les idees, les quals són independents de les llengües. Un punt de vista oposat a aquest manté que les llengües són molt més que recipients on s’aboquen idees: són uns motlles que creen i determinen la forma i possiblement part del contingut de les idees. Aquest és un dels postulats de la famosa hipòtesi de Sapir i Whorf del relativisme lingüístic. Segons l’exemple posat en el paràgraf anterior, no hi hauria més de sis mil maneres de dir t’estimo, sinó més de sis mil formes de sentir l’amor tal com és determinat per cadascuna de les llengües. Per això, la pèrdua de la diversitat lingüística suposaria una pèrdua no només de formes d’expressar-se sinó també de formes de pensar. Tot i que la versió forta d’aquesta hipòtesi, segons la qual pensem com parlem, no és mantinguda per la major part de les persones expertes, no s’ha de descartar alguna influència de la llengua sobre el pensament, encara que aquest no es vegi totalment limitat o condicionat per la llengua, sinó que és capaç d’anar més enllà d’aquesta i fins i tot influir-hi de manera més o menys decisiva. Les relacions entre pensament i llengua s’han de plantejar, doncs, més com una interacció dialèctica bidireccional que no pas com una determinació unidireccional. Continuar llegint… 35. La mimesi lingüística: una dimensió desatesa de la diversitat lingüística mundial | Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural

Darreres notes publicades
Les xarxes socials i la producció de coneixement lingüístic, per Lukas Duane
No hi ha roses sense espines: la poètica i el patrimoni lingüístic, per Frog
Frisó – Basc – Multilingüisme, per Durk Gorter
Desaparició de llengües i ideologia lingüística a la regió del Sepik a Papua Nova Guinea, per William A. Foley
El que diem i com ens sentim respecte al que diem. El cas del català a França, per James Hawkey

Administració