“La diversitat lingüística, per a què?”

“La diversitat lingüística, per a què?”, organitzat per Linguapax Internacional i la Càtedra Unesco de Diversitat Lingüística i Cultural de l’IEC. A l’acte es presentaran els objectius de l’Any Internacional de les Llengües Autòctones i les mesures que ambdues associacions han previst per assolir-los.

Linguapax www.linguapax.org  @InfoLinguapax

 

Administració