Seminari: llengua i autogovern

Source: Agenda. Departament de la Presidència

Seminari: LLENGÜES I AUTOGOVERN

Accés a salesPati del Palau Centelles. Seu de l’IEA. Lloc: Palau Centelles. Baixada de Sant Miquel, 8. Dijous, 6 de juny a les 09.30 h. A la seu de l’IEA. De 09:30h a 13:30h

Programa

QUÈ SÓN POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES JUSTES?
Elvira Riera – Sergi Morales

CONDICIONAMENTS I LÍMITS SOCIOLONGÜÍSTICS A LA INTERVENCIÓ SOBRE LES LLENGÜES. EL CAS DE CATALUNYA
Francesc Xavier Vila

I, ARA, QUINA POLÍTICA LINGÜÍSTICA CAL RECLAMAR A L’ESTAT ESPANYOL?
Antoni Milian

POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES, DEMOCRÀCIES LIBERALS I GRAUS D’AUTOGOVERN. EL CAS DE CATALUNYA
Albert Branchadell i Miquel Strubell.

Acabades les intervencions, hi haurà un debat obert amb els assistents.

L’assistència és lliure però cal confirmar per correu electrònic a iea.presidencia@gencat.cat

Entrades recents
Administració