Política Lingüística publica el segon volum de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a la població de 2013

La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura publica el segon volum de l’Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població a Catalunya (EULP) 2013, que extreu les conclusions dels usos lingüístics de la població en funció de l’edat, ocupació, lloc de naixement, classe social, territori i aprenentatge de català. El treball, en què han col·laborat un equip d’especialistes en sociologia, sociolingüística i estadística, aprofundeix en les conclusions generals que havien estat avançades en les publicacions Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 i Anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Resum dels factors clau.

L’EULP és l’estudi estadístic oficial que cada 5 anys fa la Generalitat de Catalunya, impulsat per la Direcció General de Política Lingüística amb el suport de l’IDESCAT, per conèixer la situació de les llengües a Catalunya en la població de 15 anys en endavant. El de 2013 es va realitzar amb una mostra teòrica de 7.500 persones i un marge d’error de 1,16%.

Al juliol, es presenta el nou EULP 2018

La publicació d’aquest volum coincideix amb la publicació dels resultats de la nova Enquesta d’usos lingüístics a la població 2018, que es donaran a conèixer al juliol. L’EULP 2018 permetrà actualitzar què se sap sobre la realitat lingüística de Catalunya, el coneixement, la identificació lingüística i els usos lingüístics dels ciutadans en diversos espais de relació i consum, i observar-ne l’evolució. En total s’han fet 9.000 enquestes, corresponents a l’univers de 6.443.771 persones de 15 anys i més, que suposen una ampliació de més de 1.500 enquestes respecte de 2013.

Direcció General de Política Lingüística llengua.gencat.cat

Administració