Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic / 20 anys formant professionals de la correcció i l’assessorament lingüístic

20 anys formant professionals de la correcció i l’assessorament lingüístic

Oberta la inscripció per al curs 2019-2020:

https://www.uab.cat/web/postgrau/diplomatura-de-postgrau-en-correccio-i-assessorament-linguistic/informacio-general-1203328491238.html/param1-3392_ca/param2-2002/

Curs d’especialització Bases per a la Correcció i l’Assessorament
Lingüístic (10 ECTS)

20 anys formant professionals de la correcció i l’assessorament lingüístic

Oberta la inscripció per al curs 2019-2020:

https://www.uab.cat/web/postgrau/curs-en-bases-per-a-la-correccio-i-l-assessorament-linguistic/informacio-general-1201094877538.html/param1-3426_ca/param2-2002/

Font: Albert Branchadell (UAB)

Administració