Premis Carme Miquel 2019 a l’estudi dels drets lingüístics

La Càtedra de Drets Lingüístics de la UV convoca els Premis Carme Miquel 2019 a l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en els TFG i TFM aprovats en les universitats públiques espanyoles

Ja està publicada en el DOGV la Resolució per la qual es fa efectiva la convocatòria dels Premis Carme Miquel 2019 a l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en els treballs de fi de grau i treballs de fi de màster aprovats en les universitats públiques espanyoles.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en els treballs de fi de grau i treballs de fi de màster aprovats en les universitats públiques espanyoles.

Podran participar els estudiants i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat un treball de fi de grau o de fi de màster en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l’estat o en anglès, en el curs 2018/2019, entre l’1 d’octubre de 2018 i el 31 de setembre de 2019.

Per a poder participar els treballs han de centrar l’atenció en els fonaments teòrics i les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 15 d’octubre de 2019 a les 14 hores.

Administració