Premi Modest Reixach de la Societat Catalana de Sociolingüística

Societat Catalana de Sociolingüística

Modest Reixach i Pla, sociolingüista
Vic, 1931-2011

19a convocatòria.

Premi instituït l’any 2003 amb el nom de Premi Lupa d’Or de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS).

Ofert a un treball de recerca o d’assaig sociolingüístic, redactat en qualsevol llengua i publicat per autors residents als països de llengua catalana o amb afiliació a les seves universitats. En el cas d’obres de diversos autors, aquesta condició l’ha de complir, com a mínim, el primer autor o autora. També es poden presentar al premi treballs de base empírica sobre els usos de la llengua catalana o altres aspectes de la realitat sociolingüística dels països de llengua catalana publicats des de fora del domini lingüístic català.

El premi s’atorgarà a l’obra que el jurat consideri que fa una aportació de més valor seguint els criteris següents:

  1. a) si és innovadora des del punt de vista científic per l’objecte, per la metodologia o per la conceptualització;
  2. b) si contribueix a transformar o a complementar d’una manera rellevant els coneixements sobre els aspectes socials de l’ús de la llengua catalana;
  3. c) si contribueix significativament a la comunicació científica en llengua catalana.

Els treballs de recerca poden tenir forma d’article, de llibre o de capítol d’obra col·lectiva en publicacions amb un ISSN o un ISBN assignats.

Les publicacions hauran d’estar datades l’any immediatament anterior a l’edició del premi. Cada autor o autora hi podrà participar només amb una sola obra.

Les candidatures poden ser presentades amb un escrit argumentat de tres-centes paraules, tant pels mateixos autors com per qualsevol soci de la Societat Catalana de Sociolingüística.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el PDF del treball. Alternativament, també es pot presentar la documentació i cinc exemplars o còpies de l’obra en paper a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47, de Barcelona).

La Junta Directiva de la SOCS consultarà els autors en cas que es produeixin duplicacions. La Junta també determinarà quins treballs compleixen els requisits necessaris.

El jurat serà designat per la Junta Directiva de la Societat Catalana de Sociolingüística.

La dotació del premi és de mil euros (1.000 €). En el cas que el treball premiat sigui col·lectiu, la dotació econòmica es repartirà a parts iguals entre els autors.

El premi pot restar desert o no ésser adjudicat. No es poden atorgar premis ex aequo ni concedir accèssits.

Es podran recollir els treballs no premiats fins al 30 de juny de 2021. L’IEC no es compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 202

Administració