Un estudi de la UIB revela la castellanització de la comunitat universitària

Font: Un estudi de la UIB revela la castellanització de la comunitat universitària

Un estudi d’usos lingüístics elaborat per la Universitat de les Illes Balears mostra la castellanització de la comunitat universitària pel que fa a l’ús de la llengua per impartir classes i en la relació entre alumnes i professors.

D’acord amb aquest estudi, el català predomina en l’àmbit administratiu i l’anglès intenta fer-se un lloc entre la comunitat universitària. L’enquesta va ser elaborada en 2019 per Política Lingüística de la UIB. A l’estudi hi han participat alumnes de grau, personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. Cada alumne va rebre tants qüestionaris com assignatures cursava i cada professor, un per assignatura o grup que impartia.

En total, han participat 2.501 membres de la comunitat universitària (1.959 alumnes, 434 membres del personal docent i investigador i 108 d’administració i serveis).

El castellà domina a les aules

L’enquesta revela que un 32,7% dels membres del personal docent i investigador (PDI) de la UIB imparteix les classes exclusivament en castellà, enfront d’un 32% dels quals ho fan només en català i un 7,6% en anglès.

En el cas de les classes que s’imparteixen en més d’una llengua, l’ús del castellà també és superior. Un 11,4% del personal docent i investigador afirma que el castellà predomina per sobre del català i un 9,6% diu que és al revés. Només en un 3,3% dels casos s’assegura que imparteix les classes en totes dues llengües en igualtat de condicions.

Des de la perspectiva dels alumnes, un 42,2% del total d’assignatures s’imparteixen exclusivament en castellà; un 25,3% en català, i un 4,2% en anglès. Els alumnes asseguren, també, que el predomini d’una llengua sobre una altra en les classes bilingües és similar: en un 9,9% de les classes domina el castellà i en un 9,6% ho fa el català. També perceben que només en un 4,9% de les classes hi ha la mateixa proporció d’ús.

Així mateix, el 54,8% dels alumnes confirma que es dirigeix als docents en castellà i que el 53,1% de les respostes que reben els docents són en aquesta llengua. Pel que fa als exàmens, els estudiants afirmen que els enunciats de les proves són en castellà en un 49,6% i les respostes als exàmens segueixen una proporció similar.

En relació als departaments, l’enquesta constata que hi ha major presència del català en el de Pedagogia i Didàctiques Específiques i el de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Per part seva, els departaments amb major presència del castellà són el de Medicina i el Dret Privat. Respecte a l’anglès, predomina en el d’Economia Aplicada i el d’Economia de l’Empresa.

El català, la llengua de l’administració

D’altra banda, d’acord amb l’enquesta, l’ús del català és majoritari entre el personal d’administració i serveis. El 91,6% del personal assenyala que utilitza aquesta llengua sempre o sovint en les seves comunicacions orals internes i només un 1,8% indica que mai l’utilitza.

En l’atenció oral al públic, el 90,7% dels membres del personal d’administració i serveis afirma que usa el català sempre o sovint. En el cas del castellà, el 54,2% assegura que l’usa ocasionalment; un 40,1% diu que l’usa sovint i un 5,6% ho fa sempre.

Pel que fa a l’anglès, el 51,4% del personal assenyala que no l’usa mai en l’atenció oral al públic. Per serveis, a sa Riera és on més s’usa el català, mentre que el castellà predomina en les comunicacions orals internes és el Servei de Relacions Internacionals, en els serveis administratius de l’edifici Gaspar M. de Jovellanos, i en l’atenció oral al públic és els serveis administratius de la Facultat de Medicina.