Revista de Llengua Dret, Nou número 74, desembre de 2020

Sumari
Estudis sobre llenguatge administratiu i jurídic / Estudios sobre lenguaje administrativo y jurídico / Essays on administrative and legal language

Estudis sobre política lingüística i sociolingüística / Estudios sobre política lingüística y sociolingüística / Essays on language policy and sociolinguistics

Estudis sobre dret lingüístic / Estudios sobre derecho lingüístico / Essays on linguistic law

Notes i informació / Notas e información / Notices and information

Legislació, jurisprudència i documentació / Legislación, jurisprudencia y documentación / Legislation, jurisprudence and documentation

Recensions i notícies bibliogràfiques / Recensiones y noticias bibliográficas / Book reviews and the bibliographical newsRecensión de Barbin, Franck; Monjean-Decaudin, Sylvie. (Editors) (2019). La traduction juridique et economique. Aspects theoriques et pratiques

  • Victoria García Alarcón

Recensió de Alén Garabato, Carmen; Boyer, Henri (2020). Le marché et la langue occitante au vingt-et-unième siècle: microactes glottopolitiques contre substitution: Une enquête ethnosociolinguistique en Région Occitanie

  • Pere Comellas Casanova

Recensió de Peled, Yael; Weinstock, Daniel M. (eds.) (2020). Language EthicsElvira Riera Gil

Administració