M. À. Pradilla – A planificación da adquisición da lingua catalá: o novo calidoscopio multilingüe

RelatoriosRelatorios

2020-12-01 10:00:00 (video)

Educación plurilingüe: obxectivos, instrumentos e factores condicionantes. Bieito Silva Valdivia, profesor da USC

A planificación da adquisición da lingua catalá: o novo calidoscopio multilingüe
Miquel Àngel Pradilla Cardona, presidente da Sociedad Catalana de Sociolingüística e director da CRUSCAT de l’IEC

Educación plurilingüe e revitalización de linguas minorizadas: o caso do éuscaro na comunidade autónoma vasca
Ibon Manterola, profesor agregado da Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)Debate

2021-01-27 09:30:00<

Modera: Henrique Monteagudo, profesor de Sociolingüística, USC
Bieito Silva Valdivia, profesor da USC
Miquel Àngel Pradilla Cardona, presidente da Sociedad Catalana de Sociolingüística e director da CRUSCAT de l’IEC
Ibon Manterola, profesor agregado da Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

Més informació

Administració