Principals notícies sobre llengua 2020

El Centre de Documentació de Política Lingüística (CD-DGPL) posa a la vostra disposició un recull de la selecció de les principals notícies relacionades amb la llengua editades per diaris impresos i digitals durant l’any 2020 https://bit.ly/3ruhTbq

Aquestes notícies i articles les trobareu també a la seva base de dades de premsa (http://llengua.gencat.cat/premsa).

Les notícies s’agrupen pels grans blocs temàtics que han estat objecte de tracte periodístic durant l’any 2020.

Des d’aquest enllaç també podeu accedir als reculls de les principals notícies relacionades amb la llengua corresponents a anys anteriors.

Des del nostre web podeu accedir també a altres productes documentals del CD-DGPL, als catàlegs en els quals participa el Centre i a biblioteques i centres de documentació relacionats orgànicament o temàticament.

Centre de Documentació/SIDE. Direcció General de Política Lingüística| https://llengua.gencat.cat

Administració