La política lingüística del govern valencià (2015-2019) – Cristòfol Badenes Goterris – RLD blog

El resultat de les eleccions autonòmiques valencianes de 2015 va provocar un canvi en els partits que ocupaven el govern. Aquest, després de 20 anys de domini conservador, va passar a estar integrat per una coalició de forces progressistes favorables al foment i ús del valencià. El nou executiu, conegut com I Govern del Botànic, realitzà una actuació en matèria lingüística que no va aconseguir generar consensos i va ser criticada des de diferents sectors socials, per excés o per defecte. Aquest apunt mira d’esclarir quin nivell d’impuls es va donar a la llengua i quins són els objectius subjacents de la política lingüística aplicada pel govern autonòmic valencià entre 2015 i 2019.

   El context lingüístic valencià es pot definir com d’una societat diversa, on percentatges significatius de la població es poden adscriure a grups lingüístics diferents, dividits en dues zones lingüístiques: hi ha una zona amb el castellà com a llengua pròpia, la qual inclou la majoria de comarques de l’interior i representa un 10% de la població valenciana i la zona anomenada valencianoparlant, on trobem una llengua expansiva −el castellà−, la presència de la qual va en augment en diferents àmbits, i una llengua recessiva −el valencià o català

Continuar llegint… La política lingüística del govern valencià (2015-2019) – Cristòfol Badenes Goterris – RLD blog

Administració