La llengua catalana als municipis de Catalunya

Logo #català947#català947 és un projecte de la Direcció General de Política Lingüística per posar a disposició de les institucions, dels recercadors i de la ciutadania tota la informació sociolingüística i de política lingüística disponible de cada municipi de Catalunya.

Pots utilitzar el cercador per accedir als informes de cada municipi, que pots filtrar pel topònim municipal, pel nom de la comarca i per l’àmbit territorial. També pots accedir al fitxer amb totes les dades i a la descripció de l’algoritme de conversió de dades a text.

S’hi pot consultar també la informació relativa als municipis de l’Aran, que se centra principalment en l’aranès i s’oferirà, ben aviat, en una interfície pròpia.

Més informació

Administració