Publicació de TSC 31: “L’estandardologia comparada: teoria i pràctica”

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana [Societat Catalana de Sociolingüística, filial de l’Institut d’Estudis Catalans] acaba de publicar en format d’accés obert el núm. 31 (2021). El contingut es pot consultar accedint directament al text complet dels articles, la llista dels quals es troba a continuació, o bé visitant la pàgina web de la revista http://revistes.iec.cat/index.php/TSC/index

Núm. 31 (2021): L’estandardologia comparada: teoria i pràctica

Publicat: 27-04-2021

Sumari 

Llindar PDF Emili Boix-Fuster 9-10

Secció monogràfica. L’estandardologia comparada: teoria i pràctica

Introducció PDF
Joan Costa Carreras, Carla Amorós Negre 13-14
Invitació al pluricentrisme. Notes per a l’estudi d’una llengua pluricèntrica en conflicte PDF
Josep Àngel Mas Castells 15-30
Sobre la concepció de l’estàndard en paratextos de gramàtiques : les introduccions PDF
Laia Benavent Llinares 31-45
Estudi comparatiu del marcatge diferencial d’objecte en situacions de contacte lingüístic (català-espanyol i basc-espanyol) PDF
Anna Pineda, Ane Odria 47-62
Dinâmicas normativas e espaços linguísticos : contrastes e interseções na construção do português e do espanhol PDF
Xoán Carlos Lagares 63-79
Processos d’estandardització: els casos de l’eusquera i del gallec PDF
Miren Azkarate, Elixabete Pérez Gaztelu 81-94
Diasistematicitat vs. pluricentrisme. Una aproximació a la lingüística de les varietats alemanya PDF
Miquel Àngel Pradilla Cardona 95-113

Secció Miscel·lània

La transmissió de les llengües filipines a Catalunya PDF
Pere Comellas Casanova, Maria Carme Junyent Figueras 117-136
Els casos clínics en català: vitalitat i propostes PDF
Adéla Koťátková 137-147
Transferències lingüístiques castellà-català: un estudi de disponibilitat lèxica a Lleida PDF
Maribel Serrano Zapata 149-164
Usos lingüístics i consum cultural en català dels joves de les Illes Balears: tres fonts de dades en relació PDF
Xisca Castell, Joan Melià, Maria del Mar Vanrell 165-190
Diferencialisme lingüístic a les Illes Balears: actors, discurs i evolució PDF
Ivan Solivellas 191-206

Ressenyes

The legal recognition of sign languages: Advocacy and outcomes around the world, de De Meulder, Murray i Mckee, per Raquel Veiga Busto PDF
Raquel Veiga Busto 209-212
La normalización social de las lenguas minoritarias: Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, de Javier Giralt i Francho Nagore PDF
Esteve Valls 213-219
Family multilingualism in medium-sized language communities, d’Albert Bastardas-Boada, Emili Boix-Fuster i Rosa M. Torrens-Guerrini PDF
Brauli Montoya Abat 220-224
From language shift to language revitalization and sustainability: A complexity approach to linguistic ecology, d’Albert Bastardas-Boada PDF
Nicola Vaiarello 225-227
Manual of standardization in the Romance languages, de Franz Lebsanft i Felix Tacke PDF
Jordi Ginebra 228-231
El castellà, la llengua del costat, d’Enric Gomà PDF
Emili Boix-Fuster 232-234
Signs of difference: Language and ideology in social life, de Susan Gal i Judith T. Irvine PDF
Emili Boix-Fuster 235-236

Notes

Entrevista a Melissa G. Moyer PDF
Emili Boix-Fuster 239-244

Memòria

Memòria d’activitats del 2020 PDF
247-250
Entrades recents
Administració