La Direcció General de Política Lingüística es converteix en la Secretaria de Política Lingüística per destacar la llengua com a prioritat governamental. Llengua catalana

El Govern aprova la reestructuració del Departament de Cultura amb la innovació, la cultura digital i la política lingüística com a prioritats governamentals. El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret de reestructuració del Departament de Cultura, en el qual queden recollits quatre canvis estructurals rellevants. La intenció és redefinir les estructures del Departament i la governança dels seus equipaments i organismes adscrits per tal d’adaptar-ne els objectius a la realitat actual. La Direcció General de Política Lingüística eleva el seu rang i es converteix en la Secretaria de Política Lingüística. Amb aquest canvi, el Departament de Cultura destaca la llengua com a prioritat governamental, en un context social plurilingüe en què cal garantir el futur del català, l’occità i la llengua dels signes catalana (LSC) i actualitzar els mecanismes que estudien i n’impulsen l’ús des d’una visió integradora i cohesionadora dins de la societat catalana. Des d’un punt de vista formal, la Secretaria de Política Lingüística reforça la vocació transversal i constructiva d’aquest ens, que se situa al centre de l’actuació pública. El secretari de Política Lingüística es nomenarà properament, i el seu encàrrec principal serà desenvolupar un gran pacte per la llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l’ús del català en tots els sectors. Continuar llegint…

Administració