Publicat a Language Problems and Language Planning un article sobre l’evolució de les llengües inicials a Catalunya

Els investigadors Avel·lí Flors-Mas, Natxo Sorolla, Miquel Àngel Pradilla i F. Xavier Vila, de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC i del CUSC-UB, acaben de publicar un estudi sobre l’evolució de les llengües inicials a Catalunya (The recent evolution of L1 in Catalonia: between minoritization and language maintenance) a la revista Language Problems and Language Planning, de l’editorial neerlandesa John Benjamins.

L’article, que s’adreça principalment a lectors internacionals, parteix de la percepció del català a Catalunya com un cas excepcional d’èxit entre les llengües minoritzades. Per corroborar o matisar aquesta visió, l’article empra dades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població (EULP) per analitzar l’evolució els últims 15 anys de la variable llengua inicial com a indicador de la vitalitat de la llengua. Els resultats apunten a certa estabilitat del català com a llengua inicial, gràcies essencialment al manteniment de la transmissió de la llengua en parelles catalanoparlants i en l’atracció de les parelles lingüísticament mixtes cap a la transmissió del català. Tanmateix, l’arribada d’immigració en el mateix període ha incrementat substancialment el pes de la resta de llengües, i com a conseqüència, el català perd pes percentual.

  • Flors-Mas, Avel·lí; Sorolla, Natxo; Pradilla, Miquel Àngel; Vila, F. Xavier (2021). «The recent evolution of L1 in Catalonia: between minoritization and language maintenance» dins Language Problems and Language Planning. Ed.: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/lplp.20028.flo. Online publication. ISSN: 02722690.
Administració