Bibliografies sobre turisme i sobre ensenyament obligatori

El Centre de Documentació de Política Lingüística (CD-SPL) posa a la vostra disposició les seves darreres bibliografies temàtiques:

  • Turisme i llengua (2000-2021)
  • El català a l’ensenyament obligatori (2013-2021)

Podeu consultar en línia totes les obres en format digitals referenciades en aquestes bibliografies.

Podreu demanar la resta en préstec o sol·licitar còpia en pdf d’articles solts escrivint al cddgpl@gencat.cat i sol·licitant cita per al lliurament del document.

Podeu fer les vostres sol·licituds i us avisarem quan estiguin disponibles.

Des del nostre web podeu accedir també a bibliografies anteriors o sobre altres temes, a altres productes documentals del CD-DGPL, als catàlegs en els quals participa el Centre i a biblioteques i centres de documentació relacionats orgànicament o temàticament.

WebIntranetXarxes socials

Administració