Treballs de Sociolingüística Catalana és indexada a JCR i reconeguda per la FECYT

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana s’ha indexat en diferents bases de dades, entre les que destaca JCR (ESCI, WoS), manté la màxima avaluació en el sistema CARHUS, ha obtingut el Segell de Qualitat FECYT de reconeixement de la qualitat editorial i científica, i assoleix un índex d’impacte de 10 (ICDS) en la Matriu d’Informació de l’Avaluació de Revistes (MIAR). La revista també es troba indexada en les bases de dades Directory of Open Access Journals, Periodicals Index Online, Linguist list, RACO, Latindex i Dialnet.

Crida d’articles TSC 33 (2023) «Llengua i economia»

Administració