La Càtedra de Drets Lingüístics de la UV convoca els Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2021

Source: La Càtedra de Drets Lingüístics de la UV convoca els Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2021

Càtedra de Drets Lingüístics de la UV

Publicada la Resolució de la convocatòria dels Premis Càtedra de Drets Lingüístics 2021 a l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en tesis doctorals aprovades en les universitats públiques espanyoles amb esment Cum laude

L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar l’estudi dels drets lingüístics, i la seua garantia i materialització real en les tesis doctorals aprovades amb esment Cum laude en les universitats públiques espanyoles.

Podran participar els estudiants i les estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat una tesi doctoral amb esment Cum laude en qualsevol llengua oficial de les comunitats autònomes de l’estat o en anglès, en el curs 2020/2021, entre l’1 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Per a poder participar les tesis han de centrar l’atenció en els fonaments teòrics, les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics des de les temàtiques següents: drets humans lingüístics, igualtat lingüística, multilingüisme, polítiques públiques lingüístiques, sociolingüística, minories lingüístiques, llenguatge jurídic i administratiu, i psicologia del llenguatge.

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 30 d’octubre de 2021 a les 14 hores.

Les bases de la convocatòria poden consultar-se en aquest enllaç.

Publicació al DOGV (27/10/2021) i al Tauler de la Universitat de València.

Administració