Noves bibliografies sobre l’aprenentatge del català per a adults i la LSC

El Centre de Documentació de Política Lingüística (CD-SPL) posa a la vostra disposició les seves darreres bibliografies temàtiques:

Podeu consultar en línia tots els documents digitals referenciats en aquestes bibliografies. Podeu demanar la resta en préstec o sol·licitar còpia en pdf d’articles solts escrivint a cddgpl@gencat.cat. També podeu consultar altres bibliografies sobre temes del vostre interès.

Des del nostre web podeu accedir també a bibliografies anteriors o sobre altres temes, a altres productes documentals del CD-DGPL, als catàlegs en els quals participa el Centre i a biblioteques i centres de documentació relacionats orgànicament o temàticament.

WebIntranetXarxes socials

Administració